جان سپردن کبوتر با دیدن پیکر غرقه به خون شهید
جان سپردن کبوتر با دیدن پیکر غرقه به خون شهید

شهید سید حسن ولی ،  یکی از شهدای شهرستان آمل میباشد که در حین تحویل پیکرش به خانواده اتفاق بسیار عجیبی افتاد!

سید حسن بسیار به کبوتر و پرورش آنها علاقه داشت و به آنها عشق میورزید.

خواهر این شهید بزرگوار میگوید:

وقتی حسن دو دستش را باز میکرد، کبوتران یک به یک روی دستانش می نشستند و وقتی شهید قرار بود به جبهه اعزام گردد این کبوتران تا بالای اتوبوسی که سید حسن با آن روانه میشد رفته و برگشتند.

ظاهرا فهمیده بودند حسن قرار است شهید شود.

بعد از خبر شهادت سید حسن به خانواده اش، مادرش اصرار کرد دو کبوترش را با خود برای تحویل پیکر شهید ببریم و میگفت پسرم خیلی این کبوترها را دوست داشت.

خانواده شهید وقتی داشتند برای تحویل پیکر شهید روانه بنیاد شهید  میشدند دو کبوتر این شهید را هم با خود بردند

وقتی آنها به بنیاد شهید رسیدند و موقع تحویل جنازه رسید مادرش دو کبوتر را بر روی سینه شهید قرار داد و کبوتران  به محض دیدن پیکر بی جان شهید در دم جان دادند! و با شهید همراه گشتند .

.. در فیلم مستند وی  این صحنه ها را ببینید

شادی روحش صلوات