هیئت شهدای گردان مقداد در فضای مجازی یکشنبه ۲۱ اذر ۱۴۰۰  از ساعت ۱۹ راهدیه میکند… به شهدا وفرماندهان دلاور سردارشهید احمد نوزاد و سردار شهید حاج علی جزمانی و یادو خاطر دلاوران مردان دوران دفاع مقدس با ذکر صلوات

هیئت شهدای گردان مقداد در فضای مجازی یکشنبه ۲۱ اذر ۱۴۰۰  از ساعت ۱۹ راهدیه میکند…
به شهدا وفرماندهان دلاور سردارشهید احمد نوزاد و سردار شهید حاج علی جزمانی و یادو خاطر دلاوران مردان دوران دفاع مقدس

با ذکر صلوات