شهید در راه دفاع از مرزهای عقیده و هویت دینی
شهید در راه دفاع از مرزهای عقیده و هویت دینی

🎋حضرت آیت الله امام خامنه ای ادام الله ظله🎋🎋        🔻در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای ایلام🔻 🔹شهادت فقط قربانیِ جنگ شدن نیست🔹 🔸در دنیا کسان زیادی هستند که در جنگهای کشورهایشان شرکت میکنند و کشته میشوند🔸 🔹مسئله‌ی رزمنده‌ی ما که وارد میدان جنگ میشود، فقط دفاع از مرز جغرافیایی نیست🔹 🔸او در دفاع […]

🎋حضرت آیت الله امام خامنه ای ادام الله ظله🎋🎋
       🔻در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای ایلام🔻
🔹شهادت فقط قربانیِ جنگ شدن نیست🔹
🔸در دنیا کسان زیادی هستند که در جنگهای کشورهایشان شرکت میکنند و کشته میشوند🔸
🔹مسئله‌ی رزمنده‌ی ما که وارد میدان جنگ میشود، فقط دفاع از مرز جغرافیایی نیست🔹
🔸او در دفاع از مرزهای عقیده، اخلاق، دین، فرهنگ و هویّت🔸
🔻در دفاع از این مرزهای مهمّ معنوی وارد میشود🔻
🔹مسئله‌ی شهدای ما این است. (۱۴۰۰/۸/۳۰)🔹🔻🔹