شهید در راه دفاع از مرزهای عقیده و هویت دینی
شهید در راه دفاع از مرزهای عقیده و هویت دینی

?حضرت آیت الله امام خامنه ای ادام الله ظله??        ?در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای ایلام? ?شهادت فقط قربانیِ جنگ شدن نیست? ?در دنیا کسان زیادی هستند که در جنگهای کشورهایشان شرکت میکنند و کشته میشوند? ?مسئله‌ی رزمنده‌ی ما که وارد میدان جنگ میشود، فقط دفاع از مرز جغرافیایی نیست? ?او در دفاع […]

?حضرت آیت الله امام خامنه ای ادام الله ظله??
       ?در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای ایلام?
?شهادت فقط قربانیِ جنگ شدن نیست?
?در دنیا کسان زیادی هستند که در جنگهای کشورهایشان شرکت میکنند و کشته میشوند?
?مسئله‌ی رزمنده‌ی ما که وارد میدان جنگ میشود، فقط دفاع از مرز جغرافیایی نیست?
?او در دفاع از مرزهای عقیده، اخلاق، دین، فرهنگ و هویّت?
?در دفاع از این مرزهای مهمّ معنوی وارد میشود?
?مسئله‌ی شهدای ما این است. (۱۴۰۰/۸/۳۰)???