سالروز شهادت رزمندگان بدون مرز لشکر عملیاتی ٢۵کربلا
سالروز شهادت رزمندگان بدون مرز لشکر عملیاتی ٢۵کربلا

(شانزدهم آذرماه ٩۴ه ش) در جنوب غربی حلب سوریه،

شهیدان :
محرمعلی مرادخانی
محمد شالیکار
مصطفی شیخ الاسلامی
روح الله صحرایی
عبدالرحیم فیروز آبادی
گرامی و جاویدباد.