سه رفیق، سه شهید
سه رفیق، سه شهید

سه رفیق، سه شهید سه کبوتر، سه برادر سه یار، سه دلدار رفاقت تا شهادت 🥀 از مکتب شهادت به سبک شهدا رفاقت را یاد بگیریم🥀 اَللّهُــــمَّعَجـِّــللِوَلیِّــــکَ_الفَـــــرَج🎋

سه رفیق، سه شهید
سه کبوتر، سه برادر
سه یار، سه دلدار
رفاقت تا شهادت

🥀 از مکتب شهادت به سبک شهدا رفاقت را یاد بگیریم🥀

اَللّهُــــمَّعَجـِّــللِوَلیِّــــکَ_الفَـــــرَج🎋