معرفی شهدا و سبک زندگی آن‌ها یکی از ابزارهای مهم در حوزه فرهنگ است
معرفی شهدا و سبک زندگی آن‌ها یکی از ابزارهای مهم در حوزه فرهنگ است

معدنی‌پور با بیان اینکه ترویج فرهنگ، ایثار، شهادت و مقاومت از موضوعات ویژه‌ای است که دستور کار ما قرار دارد، گفت: معرفی شهدا و سبک زندگی آن‌ها یکی از ابزارهای مهم در حوزه فرهنگ است.

نرگس معدنی‌پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ، با اشاره به اینکه فرهنگ‌سازی مواجهه موثر با کرونا از موضوعات اصلی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا ششم است، اظهار داشت: موضوعات فرهنکی و فرهنگ‌سازی نقش مهمی در مقابله با ویروس منحوس کرونا دارد.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ پوشش برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح محلات تهران با مشارکت شهروندان از برنامه‌های شورای ششم در تهران است، گفت: بررسی گزارس عملکرد شهرداری در حوزه فرهنگی و اجتماعی، نظارت و پایش مناسب بر بودجه حوزه فرهنگی از اقدامات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر است.

معدنی‌پور گفت: موضوعات حوزه فرهنگی و اجتماعی روز به روز در حال تغییر است و باید بتوانیم به روز موضوعات را دنبال و بر حسب نیازهای روزانه کارها را پیش ببریم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه ترویج فرهنگ، ایثار، شهادت و مقاومت از موضوعات ویژه‌ای است که دستور کار ما قرار دارد، گفت: یکی از محورهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  آشنایی خانواده‌ها به سبک زندگی ایرانی و اسلامی است.

وی افزود: معرفی شهدا و سبک زندگی آن‌ها یکی از ابزارهای مهم در حوزه فرهنگ است؛ نامگذاری شهدا بر روی خیابان‌ها همواره نام و یاد شهدا را زنده نگه‌ می‌دارد و این وظیفه بسایر مهم ما است که باید به آن توجه کنیم.

انتهای پیام/ ۲۴۱