کانون نور و صفای مقبره شهدای گلنام
کانون نور و صفای مقبره شهدای گلنام

شهید گمنام آن دسته از شهدای ایرانی است که در جنگ تحمیلی بشهادت رسیده و به دلایل مختلف هویتشان معلوم نشده و بی نام بخاک سپرده شده اند . در واقع شهدای گلنامند که نام شان چون گل ، گرده افشانی می کنند .
*
دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی

     ای روح بلند تو ، فراز هر بام              سر داده سرود لاتخف شب هنگام

تو صبح نوید بخش دلهاگشتی             ای قبله ی عشاق ، “شهید گمنام”

شهید گمنام  آن دسته از شهدای ایرانی است که در جنگ تحمیلی به شهادت رسیده و به دلایل مختلف هویتشان معلوم نشده و بی نام بخاک سپرده شده اند . در واقع شهدای گلنامند که نام شان چون گل ، گرده افشانی می کنند .

دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی

پنج نوجوان بسیجی بی نام نشانی که به ندای نایب امام زمانشان جامه رزم پوشیده و در مصاف نبرد با باطل جان فدا و پیکر بجا گذاشتند و چند سال بعد پرستو وار بی نشان بازگشته و در تشیعی با شکوه در بالای تپه بخاک سپرده شدند و بیش از دو دهه هست که مزارشان محفل زوار منطقه گشته و در کنار ان به راز و نیاز می پردازند. کسانی که شهدا صدایشان کرده و طلبیده میشوند و پس از حضور و دیدار دو جانبه انرژی گرفته و باز میگردند .

مزار شهدای گلنام نیروی دریایی سپاه واقع در بزرگراه شهید دوران در شرق تهران  بوده ، که پس ساخت مقبره الشهدا ،  در کنار ان حسینیه شهدای گمنام نیز احداث گردیده و در مناسبتهای خاص مراسم برگزار میشود.

دلم گرفته شهیدان!شما مرا ببرید…        مرا ز غربت این خانه تا خدا ببرید…

مرا که خسته ترینم،کسی نمیخواهد       کَرَم نموده دلم را مگر شما ببرید!