کتــاب عوامــل شناســایی اهــداف دکتر سیدجوادهاشمی فشارکی
کتــاب عوامــل شناســایی اهــداف دکتر سیدجوادهاشمی فشارکی

بسمه تعالی  ((وَیْلٌ لِقومِه یَلْبِسونَ ما لم یَنْسِجوا)) و ای به حال ملتی که جامه بافته خویشتن را بر تن نکند .     ((  پیامبر اسلام (ص)  )) کشور عزیزمان به دلیل ماهیت استقلال طلبانه اش در تقابل با نظام های استکباری حاکم بر جهان قرار دارد ، لذا همواره در معرض تهدید دشمنان قرار […]

بسمه تعالی

 ((وَیْلٌ لِقومِه یَلْبِسونَ ما لم یَنْسِجوا))

و ای به حال ملتی که جامه بافته خویشتن را بر تن نکند .

    ((  پیامبر اسلام (ص)  ))

کشور عزیزمان به دلیل ماهیت استقلال طلبانه اش در تقابل با نظام های استکباری حاکم بر جهان قرار دارد ، لذا همواره در معرض تهدید دشمنان قرار دارد و دشمنان با ابزارها و شیوه های مختلف در صدد شناسایی مراکز حائز اهمیت و یافتن نقاط ضعف آن به منظور ایجاد ضربه در شرایط مقتضی و تشدید بحران هستند .

مبحث عوامل شناسایی در برخی کتب دفاع غیر عامل بصورت مجمل ارائه گردیده ، گر چه در جای خود ارزشمند است ، لکن از جامعیت کامل بر خور دار نمی باشد و هدف اصلی این کتاب ارائه مطالبی متناسب با شرائط تهدید و واقعیات و حساسیت لازم و در جهت حفظ و حراست از منابع و سرمایه های کلان ملی و حیاتی کشور بوده و سعی شده است که جمیع عوامل شناسایی اهداف تبیین و ارائه گردد و بتواند مورد استفاده دانشجویان و کارشناسان دفاع غیر عامل و مدیران فنی در کلیه مراحل طراحی و اجرای مراکز حیاتی و حساس قرار گرفته و موجب حفاظت از زیر ساختها و سرمایه های کلیدی کشور در حوزه های مختلف ملی و دفاعی در برابر تهدیدات دشمن واقع گردد.

 

آقای موحدی نیا ،عوامل شناسایی را ۸ عامل (وضعیت ، شکل ، سایه ، حرکت ،‌طرح کلی ،‌رنگ ، اندازه و بافت) معرفی کرده است . ((منبع ۱)).آقای مجیدی و خانم موسوی آنرا سیزده عامل ( وضعیت ، شکل ، سایه ، حرکت ، طرح کلی ، رنگ ، اندازه ، بافت ، صدا ، رد پا ، ارتباط ، حرارت و درخشندگی)معرفی نموده اند.((منبع ۲)). آقای اکبری پانزده عامل (شکل هندسی ، ردپا ، سایه ، حرکت ، ، صدا‌،رنگ ، حرارت ، ردپا ، درخشندگی ، ارتباط ،‌ وضعیت ، مهرت دشمن ، بافت سطحی ، طرح کلی ، موضع استقراری (( مکان یابی )) ، مشخصه های اقلیمی و محیطی ))معرفی نموده است.((منبع ۳)).ودر این کتاب ، عوامل شناسایی اهداف به پنج دسته تقسیم شده و چهل عامل که سبب شناسایی اهداف گوناگون و با شرائط و وضعیتهای مختلف می گردد، معرفی و توصیف شده است.

در فصل اول با معرفی ابزار های شناسایی ، مشخصات و ویژگیهای سنجنده ها یا حسگر های موجود در فضا و چگونگی و میزان برداشت اطلاعات از اهداف بصورت خلاصه ارائه گردیده است و یک شناخت کلی از فعالیتهای اطلاعاتی بیگانگان بر فراز آسمان کشور ارائه گردیده است و در فصل دوم عوامل مختلفی که سبب شناسایی اهداف و فعالیتهای مختلف کشور در طول زمان صورت می گیرد ،معرفی گردیده و راههای  کاهش شناسایی اهداف حیاتی و حساس و نیز فریب دشمن ارائه گردیده است.

در پایان ، از اساتید گرامی و دوستان عزیز که مرا در مراحل مختلف یاری نمودند نهایت تشکر و سپاس را دارم و علیرغم تلاشهای صورت گرفته ، بدلیل محدودیت منابع موجود در حوزه دفاع غیر عامل ، این اثر که ترکیبی از منابع موجود و دانش و تجارب مولف ودارای مطالب جدیدی در این حوزه می باشد خالی از اشکال نبوده و نقدها و پیشنهادهای شما صاحب نظران ارجمند موجب غنای آن و نیز مایه دلگرمی و سپاسگذاری می باشد.                                                                         

سید جواد هاشمی فشارکی

زمستان ۱۳۹۱

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………. ۹

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

فصل اول:ابزارها وروشهای شناسایی

اطلاعات……………………………………………………………………………………………………. ۱۵

شناسایی………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

اطلاعات مطمع دشمن……………………………………………………………………………….. ۲۰

اهداف شناسایی………………………………………………………………………………………… ۲۰

۱-سطوح شناسایی………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-شناسایی راهبردی…………………………………………………………………………… ۲۱

۳-شناسایی تاکتیکی…………………………………………………………………………… ۲۲

سنجش از راه دور……………………………………………………………………………………… ۲۲

حسگر یا سنجنده……………………………………………………………………………………… ۲۲

۱-حسگرهای غیر فعال…………………………………………………………………………. ۲۳

۲-حسگرهای فعال………………………………………………………………………………. ۲۳

توانمنیهای حسگرها …………………………………………………………………………………. ۲۵

۱-قدرت تفکیک مکانی…………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-قدرت تفکیک زمانی…………………………………………………………………………….. ۲۵

۳-قدرت تفکیک طیفی…………………………………………………………………………….. ۲۶

۴-قدرت تفکیک رادیو متری…………………………………………………………………….. ۲۶

اصول بنایی تعبیر وتفسیر دیداری تصویر ماهواره ای…………………………………… ۲۶

عناصر و اجزای اصلی تغییر تصاویر ماهواره ای……………………………………………. ۲۷

ماموریت های نظامی اطلاعاتی ماهواره……………………………………………………….. ۲۸

انواع حسگر ها …………………………………………………………………………………………. ۳۰

حسگر های بصری …………………………………………………………………………………….. ۳۱

حسگرهای مادون قرمز …………………………………………………………………………….. ۳۳

حسگرهای مادون قرمز حرارتی………………………………………………………………….. ۳۶

حسگر های فرابنفش…………………………………………………………………………………. ۳۶

حسگرهای راداری…………………………………………………………………………………….. ۳۶

حسگر های صوتی……………………………………………………………………………………… ۳۷

حسگرهای رادیویی…………………………………………………………………………………… ۳۷

حسگر های چند طیفی……………………………………………………………………………… ۳۷

حسگر های فراطیفی…………………………………………………………………………………. ۳۷

جدول توانمندیهای حسگرها و اقدامات مقابله با آن……………………………………. ۳۸

فصل دوم : عوامل شناسایی اهداف

الف)پیکره خارجی پدیده…………………………………………………………………………… ۴۴

الف-۱ )حجم وشکل هندسی پدیده……………………………………………………….. ۴۸

الف- ۲)اندازه پدیده…………………………………………………………………………….. ۵۰

الف-۳)سایه پدیده………………………………………………………………………………. ۵۱

سایه قالبی ………………………………………………………………………………………………. ۵۲

سایه محتوایی…………………………………………………………………………………………… ۵۲

سایه آشکار ساز……………………………………………………………………………………….. ۵۳

سایه مخفی کننده…………………………………………………………………………………….. ۵۳

الف-۴)درخشندگی سطوح…………………………………………………………………… ۵۴

الف-۵ )رنگ……………………………………………………………………………………….. ۵۵

الف-۶)بافت سطوح……………………………………………………………………………… ۵۶

الف-۷) اجزاء پدیده……………………………………………………………………………… ۵۶

ب)خروجی ها از پدیده………………………………………………………………………………. ۵۸

ب-۱)خروج گاز ، بخار و دود…………………………………………………………………. ۵۹

ب-۲) انتشار حرارت……………………………………………………………………………. ۵۹

ب- ۳)انتشار صدا………………………………………………………………………………… ۶۰

ب-۴) انتشار امواج………………………………………………………………………………. ۶۱

ب-۵) انتشار نور………………………………………………………………………………….. ۶۲

ب- ۶)تشعشع و انتشار مواد………………………………………………………………… ۶۲

ب-۷) خروج آب و فاضلاب…………………………………………………………………… ۶۳

ج)دید کلان به پدیده…………………………………………………………………………………. ۶۴

ج-۱)طرح کلی پدیده……………………………………………………………………………. ۶۵

سازماندهی خطی……………………………………………………………. ۶۵

سازماندهی مرکزی یا شعاعی…………………………………………… ۶۵

سازماندهی شبکه شطرنجی…………………………………………….. ۶۵

سازماندهی طبیعی………………………………………………………….. ۶۶

سازماندهی ترکیبی…………………………………………………………. ۶۶

ج-۲)شبکه راهها…………………………………………………………………………………. ۶۸

ج-۳)شکل یا هیات کلی………………………………………………………………………. ۶۹

ج-۴)موقعیت پدیده…………………………………………………………………………….. ۷۰

ج-۵)محوطه پیرامونی پدیده………………………………………………………………… ۷۲

ج- ۶)بخشها یا اجزاء مجموعه ……………………………………………………………… ۷۵

ج-۷)مشابهت اشکال…………………………………………………………………………… ۷۸

ج- ۸)مجاورت یا نزدیکی اشکال………………………………………………………….. ۸۰

ج-۹) ارتباط………………………………………………………………………………………… ۸۲

ج-۱۰)امتدادهای ناپدید شده………………………………………………………………… ۸۴

ج-۱۱) تکمیل وترسیم شکل پدیده……………………………………………………….. ۸۵

ج-۱۲) عامل مفروض……………………………………………………………………………. ۸۶

ج- ۱۳)اتصال و انشعاب………………………………………………………………………… ۹۰

ج-۱۳) حصار و جاده پیرامونی مجموعه…………………………………………………. ۹۰

ج- ۱۴)جاده انحصاری………………………………………………………………………….. ۹۲

د)تغییرات در مرور زمان……………………………………………………………………………. ۹۴

د-۱)حرکت یا تغییر مکان…………………………………………………………………….. ۹۵

د-۲)تغییرات فیزیکی پدیده…………………………………………………………………. ۹۶

د-۳) تغییر رنگ………………………………………………………………………………….. ۹۶

د-۴) رفتار ثابت گیاهان مصنوعی…………………………………………………………. ۹۷

د-۵)تغییرات در فصول مختلف…………………………………………………………….. ۹۷

ه)آثار فعالیت انسان……………………………………………………………………………. ۹۹

ه-۱)ردپای بر جا مانده………………………………………………………………………….. ۱۰۰

ه-۲)ارتباط خودرو و پدیده…………………………………………………………………… ۱۰۰

ه-۳)گیاهان محوطه…………………………………………………………………………..   ۱۰۲

ه-۴)حیوانات پیرامونی…………………………………………………………………………. ۱۰۵

ه-۵)خلاءتصویری………………………………………………………………………………… ۱۰۵

  • پیوست۱-تعاریف……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
  • پیوست ۲- جدول افا در برابر سامانه های حسگر……………………………۱۱۲
  • منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

انتشارات سازمان جغرافیایی

چاپ اول ۱۳۹۲

۱۵۸ صفحه ، مصور ونمودارفهرست مطالب

  • مقدمه رییس سازمان جغرافیایی
  • پیشگفتارمولف
  • فصل اول:مفاهیم واصطلاحات
  • فصل دوم: آشنایی با سنجنده ها وحسگرها
  • فصل سوم: روشهای شناسایی وتفسیرتصاویرماهواره ای
  • فصل چهارم : عوامل شناسايي اهداف، شامل بخشهای زیر:

الف)پيكره خارجي پديده

ب)خروجي ها از پديده

ج)ديد كلان به پديده

د)تغييرات در مرور زمان

ه)آثار فعاليت انسان

  • پيوست
سرشناسه:هاشمی فشارکی، سیدجواد، ‏‫۱۳۴۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور:عوامل شناسایی اهداف [کتاب] /نویسنده سیدجواد هاشمی‌فشارکی.
‏مشخصات نشر:تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح‏‫، ۱۳۹۲.
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۵۸ص.
‏شابک:‏‫۹۷۸-۹۶۴-۲۱۱-۱۸۴-۸
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏موضوع:ماهواره‌ها
‏موضوع:شناسایی هوایی
‏موضوع:نظارت فضایی
‏موضوع:عکس‌های هوایی
‏موضوع:عکس‌خوانی
‏موضوع:سنجش از دور
‏شناسه افزوده:سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
‏رده بندی کنگره:‏‫TL۷۹۶‏‫/ھ۲ع۹ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی:‏‫۶۲۹/۴۶
‏شماره کتابشناسی ملی:۳۲۸۵۲۵۶