نماز عید سعید فطر در جبهه
نماز عید سعید فطر در جبهه

نماز عید سعید فطر در اردوگاه قلاجه ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۶۲ با رزمندگان لشگر ۲۷ محمد رسول الله برگزار شد.

گویاسازی/ نماز عید سعید فطر در جبهه