درس مدیریت مهندسی دفاعی
درس مدیریت مهندسی دفاعی

در این نوشتار خلاصه ای از سرفصل های درس مدیریت مهندسی دفاعی تبیین شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

این درس که در ترم بهار ۱۴۰۰ برگزار شد ، موضوعات ارایه گردید :

 • اهمیت و ضرورت موضوع
 • مبانی مدیریت
 • انواع روشهای مدیریتی ( اسلامی)
 • سطوح مدیریت ( تشریح سه سطح )
 • مهندسی ( نظام فنی اجرایی کشور)
 • مدیریت مهندسی
 • مبانی مدیریت مهندسی
 • مبانی مدیریت مهندسی دفاعی
 • سطوح مدیریت مهندسی دفاعی
 • وظایف مدیر مهندسی دفاعی
 • نقش مدیریت در بخشهای مهندسی دفاعی ( صحنه رزم )
 • فرایند امور مطالعات مهندسی، طراحی و اجرا و بهره برداری با رویکرد مدیریتی
 • فرایند خرید و یا اجاره بنا ، ماشین آلات ، لوازم وتجهیزات مهندسی و تعمیرات مهندسی با رویکرد مدیریت دفاعی
 • جنگ و دفاع در صدر اسلام و مدیریت مهندسی ائمه اطهار (ع)
 • اصول و مبانی دفاعی و پدافند در مدیریت امور مهندسی ( تعریف ، تشریح اهداف ،تهدید شناسی ، اصول ، راهبردها و راهکارهای دفاعی و پدافند )
 • شناخت اجزای مهندسی ن م و ماموریت انان درخصوص مدیریت مهندسی دفاعی
 • مدیریت مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس ( بعنوان یک مصداق عینی موفق ) ( قبل حین و بعداز عملیات )
 • و …..

 

منابع درس مدیریت مهندسی دفاعی

 • پوری رحیم ، علی اکبر و صادقی ، یدالله ؛ مهندسی رزمی در دفاع مقدس با تأکید بر خلاقیتها ، کتاب بی تا
 • جلالی فراهانی ، غلامرضا و شمسایی زفرقندی ، فتح اله ، مدیریت مهندسی دفاعی ، دانشگاه مالک اشتر
 • دانشگاه امام حسین ع ، مجموعه مقالات همایش مدیریت ساخت ، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
 • عندلیب ، علیرضا ، کاربرد رویکرد جهادی مهندسی جنگ در دفاع مقدس، الگویی از پدافند غیر‌عامل در شهرسازی ، فصلنامه پدافند غیرعامل ، مقاله ۱۲، دوره ۹، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۷، صفحه ۱۳۱-۱۴۲
 • هاشمی فشارکی ؛ سیدجواد ، نقش مهندسی در دفاع مقدس ، مقاله ، ایثار پرس ، ۱۳۹۹
 • هاشمی فشارکی ؛ سیدجواد، تحول در مهندسی قرن ، مجله پرسمان  اسفند و فروردین ۱۳۹۲ شماره ۱۳۵
 • هاشمی فشارکی ؛ سیدجواد، محمودزاده ، امیر و شهپر ، هادی ، نقش مهندسین و سازمان های نظام مهندسی در مدیریت بحران ها ، دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی ،۱۳۹۱
 • هاشمی فشارکی ؛ سیدجواد، مهندسی و رسالت مهندسین بسیجی ، سازمان بسیج عمران ومعماری ؛شناسه مقاله ۳۹۷۵۴ ، ۱۸- ۹ – ۱۳۹۹
 • مطالب ارایه شده در کلاس

 

 • بعلاوه مطالب پایه سه بخش زیر :
 • مطالب پایه مدیریت
 • مطالب پایه مهندسی
 • مطالب پایه دفاعی و دفاع غیر عامل