حمله به ارزشهای شهداء و مدافعان حرم. با مانتوهای جلو باز مدل چفیه.
حمله به ارزشهای شهداء و مدافعان حرم. با مانتوهای جلو باز مدل چفیه.

?حمله به ارزشهای شهداء و مدافعان حرم. با مانتوهای جلو باز مدل چفیه. ♦️دشمن پس از مانتوهای نازک و جلو باز که هزاران دختر و پسر ایرانی را به انحطاط و انحراف کشید. این بار به سراغ زدن ارزشهای غیرت و نمادهای مقاومت ملت ایران رفته است. باید دوستان به ستادهای امر به معروف و […]

?حمله به ارزشهای شهداء و مدافعان حرم. با مانتوهای جلو باز مدل چفیه.

♦️دشمن پس از مانتوهای نازک و جلو باز که هزاران دختر و پسر ایرانی را به انحطاط و انحراف کشید. این بار به سراغ زدن ارزشهای غیرت و نمادهای مقاومت ملت ایران رفته است.

باید دوستان به ستادهای امر به معروف و دستگاه قضائی هشدار دهند که نباید اجازه دهیم نماد غیرت و شهادت و مقاومت در مسلخ ابتذال و هرزگی به تمسخر گرفته شود…