شهید مدافع حرم مهدی اسحاقیان
شهید مدافع حرم مهدی اسحاقیان

وصیت نامه بسم الله الرحمن الرحیم این وصیتنامه بنده گنه‌کار خداوند مهدی اسحاقیان است که بنا به وظیفه اسلامی و شاید در آخرین روزهای حیاتش نگاشته شده است. گواهی میدهم به یگانگی خداوند. او که شریکی نداشته و ندارد. قبل از همه بودن و بعد از همه خواهد بود و سایرین همه مخلوقات او هستند […]

وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم
این وصیتنامه بنده گنه‌کار خداوند مهدی اسحاقیان است که بنا به وظیفه اسلامی و شاید در آخرین روزهای حیاتش نگاشته شده است.
گواهی میدهم به یگانگی خداوند. او که شریکی نداشته و ندارد. قبل از همه بودن و بعد از همه خواهد بود و سایرین همه مخلوقات او هستند و البته از میان مخلوقاتش انسانها را برگزید که خلیفه او در زمین باشند

و از میان انسانها پیامبران را و البته برگزیده ترین برگزیده تر آن از میان آنها چهارده نور پاک و چهارده معصوم (علیه السلام) هستند که به عصمت آنها شهادت میدهم و همواره در طول حیاتم بخاطر شیر پاک مادرم و عشق پدرم به اهل البیت (علیه السلام) دوستدار آنان بوده ام و پس از مرگ منتظر دستگیری و شفاعتشان هستم.
از پدر عزیزم که در حق ایشان کوتاهی نموده ام عذر خواهی مینمایم و امید دارم مرا حلال نماید.

وصیتنامه شهید مدافع حرم مهدی اسحاقیان

از برادران و خواهران عزیزم حلالیت میطلبم و امیدوارم بدی‌های مرا ببخشند و مرا از دعای خیر خود محروم نسازند.
از همه دوستان و آشنایان حلالیت مطلبم و امیدوارم بدیهای مرا بخاطر خدا ببخشند و مرا در دعا خیر خود بهره مند سازند.
از همه ی دوستان عزیزم حلالیت میطلبم و همگی را به خداوند بزرگ میسپارم و امیدوارم بنده را در کارهای خیرشان شریک نمیاند.
رهبر عزیز انقلاب را تنها نگذاریند.
خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما
خامنه ای امام مرجع عالی مقام به لطف خود نگهدار
والسلام ۲۲/۰۲/۹۵ میلاد حضرت اباالفضل (علیه السلام)
مهدی اسحاقیان