کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در یک نگاه
کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در یک نگاه

مشخصات كتاب: ‌سرشناسه: مرجان خالقي عنوان و نام پديدآور:كتابخانه تخصصي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در يك نگاه / مرجان خالقي مشخصات نشر: موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس.۱۳۹۸ مشخصات ظاهري:۱۶ص موضوع: كتاب و كتابخواني موضوع:كتابخانه ديجيتالي ص: ۱ مشخصات کتاب اشاره مقدمه: شرایط عضویت: بخش نشریات: بخش جستجوی منابع: سالن مطالعه: پایان‌نامه‌ها: مخزن کتابخانه: […]

کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در یک نگاه

مشخصات كتاب:
‌سرشناسه: مرجان خالقي
عنوان و نام پديدآور:كتابخانه تخصصي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در يك نگاه / مرجان خالقي
مشخصات نشر: موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس.۱۳۹۸
مشخصات ظاهري:۱۶ص
موضوع: كتاب و كتابخواني
موضوع:كتابخانه ديجيتالي
ص: ۱