کتاب شهرسازی و معماری اسلامی در آیینه قوانین و مقررات
کتاب شهرسازی و معماری اسلامی در آیینه قوانین و مقررات

این کتاب ؛ تمامی مصوبات قانونی درخصوص هویت اسلامی در شهرسازی ومعماری را تبیین کرده است ….

کتاب «شهرسازی ومعماری اسلامی  در آئینه قوانین و مقررات» به قلم دکترسیدجواد هاشمی فشارکی و دکترعلی دل‌زنده منتشر شد.

به گزارش ایثار پرس کتاب « شهرسازی ومعماری اسلامی  در آئینه قوانین و مقررات» کار جدیدی به قلم سیدجواد هاشمی فشارکی و علی دل‌زنده است که توسط انتشارات جهاد دانشگاهی به چاپ رسیده است.

دکترسیدجواد هاشمی فشارکی یکی از دونویسنده این کتاب در گفتگو با خبرنگار ایثار پرس  اظهار کرد: شهرها به مرور ساخته میشوند وتاثیر بسزایی در رفتار کلان شهروندان میگذارند و همچنین معماری اجزا وعناصر شهری را شکل می دهند وتاثیر زیادی در رفتار ساکنان آن میگذارند.لذا اگر بخواهیم شهری با هویت اسلامی داشته باشیم ، بایستی هویت اسلامی در فرایند طراحی و ساخت و توسعه شهرها و ساختمانها رعایت کنیم ، تا از لحاظ کالبدی شاهد هویت وسیمای بصری اسلامی بوده و با تاثیر گذاری بر رفتار شهروندان ، شاهد جامعه اسلامی و شکل گیری تمدن نوین اسلامی باشیم.

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی مصوبات قانونی بسیار خوبی در سطوح مختلف کشور تحت عنوان هویت اسلامی ایرانی و الگوی اسلامی پیشرفت وامثالهم بخصوص در معماری وشهرسازی اسلامی در ایجاد بسترهای قانونی برای اعمال هویت اسلامی در بخش های مربوطه صورت گرفته است .

این استاد دانشگاه عنوان کرد: در دوره هایی از تاریخ ایران ما شاهد اوج شکوفایی معماری اسلامی بسیار غنی بوده ایم ، لکن از دوره قاجار بشدت سیر نزولی داشته ودر دوره پهلوی شاهد معماری التقاطی و گسترش معماری غربی بوده وتا کنون ادامه یافته است . ووضعیت بسیار نگران کننده ای را بوجود آورده است . بگونه ای رهبر انقلاب درخصوص شهر تهران بعنوان معماری وحشی یاد کرده و راهنمودهایی نیز دراین خصوص به متولیان شهری داده اند .

وی ادامه داد: مصوبات قانونی شهرسازی ومعماری اسلامی متاسفانه در چهار دهه اخیر در بدنه اجرایی مهندسی کشور جاری نشده است و بلکه  در بسیاری از موارد شاهد مغایر آن می باشیم  نتیجتا اینکه درکشور، با بی هویتی و حتی مغایر هویت اسلامی در حوزه های شهر ، حتی روستا و ساختمان ها در کاربری مختلف مواجه هستیم . ولازم است در گام دوم انقلاب با عمل به مصوبات قانونی ، شاهد تحویل هویتی در شهرها و روستاهای کشور باشیم .

دکتر هاشمی فشارکی  با بیان اینکه این کتاب در ۸ فصل به تحریر درآمده عنوان کرد: سیاست های کلی نظام ، اصول  قانون اساسی ، قوانین برنامه توسعه پنج ساله توسعه  جمهوری اسلامی¬ایران ، قوانین عادی مصوبه جمهوری اسلامی¬ایران ، سایر مقررات   موضوعه،  مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، مصوبات شورای اسلامی شهر،جمع بندی وضعیت قوانین ومقررات معماری وشهرسازی اسلامی و پیشنهادات  برای نهادهای قانونی ناظر سایر موارد مرتبط ۸ فصل این کتاب محسوب می‌شوند.

نویسنده این کتاب در پایان یادآور شد: این کتاب در هزار نسخه به چاپ رسیده ومتشر شده و هم اکنون در بازار موجود است. و انرا به متولیان شهری ، برنامه ریزان ، کارشناسان وطراحان توصیه کردند.