طرح تحریم متقابل
طرح تحریم متقابل

طرح تحریم متقابل … وزارت امورخارجه در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا در سالهای گذشته منفعلانه عمل نموده و فقط دنبال درخواست برای رفع تحریم ها بوده است پیشنهاد می شود از موضع منفعلانه و التماس برای رفع تحریم خارج شده و به قولی از سیاست ، موشک جواب موشک استفاده کنند یعنی اگر آمریکا […]

طرح تحریم متقابل

وزارت امورخارجه در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا در سالهای گذشته منفعلانه عمل نموده و فقط دنبال درخواست برای رفع تحریم ها بوده است

پیشنهاد می شود
از موضع منفعلانه و التماس برای رفع تحریم خارج شده و به قولی از سیاست ، موشک جواب موشک استفاده کنند

یعنی اگر آمریکا جنایتکار به عنوان نوکر رژیم صهیونیستی ، وقتیکه ایران را تحریم کردند

خوب ایران هم آنها را تحریم کند
و
اعلام نماید
با هر شرکتی که با آمریکا و کشورهای تحریم کننده ای ایران همکاری کند معامله اقتصادی انجام نخواهیم داد

علی الخصوص تهیه یک لیست از افرادی که در تحریم ایران نقش داشته آمد و انتشار آن به عنوان افرادی که در طرح تحریم قرار دارند و از نظر مراجع ایران جنایتکار اقتصادی و جنگی و مرتد اعلام شوند

مثلاً اعلام گردد که ترامپ و پمپئو و نتانیاهو و کوهن و …….. به عنوان قاتل و جنایتکار جنگی و اقتصادی و فعال ضد بشریت در لیست تحریم های ایران و مراجع تقلید و مرتد هستند و هر جایی از دنیا که مشاهده گردند بر هر مسلمانی واجب است که آنها را دستگیر و در و در اختیار نیروهای ایرانی قرار داده و جایزه های میلیون دلار ی برای تحویل زنده یا مرده به ایران در نظر گرفته شود و به ایران منتقل گردند

و اعلام گردد هر شرکتی که با این افراد یا شرکتهای آنها همکاری نمایند در حکم مرتد و لیست تحریم ایران قرار خواهند گرفت .

انتشار این اخبار در رسانه های بین المللی از دو نظر برای آنها بسیار گران و سخت تمام میشود

سلمان رشدی را یادآوری میشود

برای یک آمریکایی مغرور و متعصب هیچ چیزی سخت تر از این نیست که مثلاً احساس کند با تمام دبدبه و کبکبه در امنیت نیست و مثلاً حتی اگر به یک ده کوره ممنوع ورود است حتی اگر آن ده کوره کشور کوچکی مثل جیبوتی باشد

آن امریکاییهایی که صدها سال مغرورانه خود را برتر و ورودشان به هر کشوری را آزادانه می‌دانستند

وقتی بشنوند که در طرح و لیست مورد تحریم ایران و مرتد شناخته شده هستند بزرگترین زجر روحی را باید تحمل کنند

دوم اینکه مانند سلمان رشدی وقتی احساس کنند که در لیستی قرار دارند که هر مسلمانی و هر شخصی که طرفدار ایران است ممکن است او را بکشد و جایزه بگیرند به جانش سو قصد شود دائم در وحشت و ترس بسر میبرد و
علاوه بر آن به دلیل همین ترسها هزینه های سنگینی را میبایست برای استخدام و افزایش تیم های حفاظتی و بادیگارد خود بایستی پرداخت نمایند

و اقداماتی از این قبیل نظیر مرتد اعلام نمودن ترامپ و نتانیاهو کوهن و پمپیو و اعلام لیستی از اعضای سازمان جاسوسی سیاه به‌عنوان جنایتکاران ضد بشری و مرتد اعلام نمودن آنها خود
جوی از رعب و وحشت در دل ایادی صهیونیستی آمریکایی مربوطه ایجاد خواهد نمود .

موشک جواب موشک

آنها هم باید تحریم گردند هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی در ترس بسر برند

همین که اعلام شود تمامی شرکت‌هایی که با آنها فعالیت میکند را تحریم و مرتد اعلام خواهیم نمود

هزینه سنگینی برای تداوم فعالیت‌هایشان پرداخت خواهند نمود