کاروان زائران ثامن الایمه ؛ رزمندگان لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص)
کاروان زائران ثامن الایمه ؛ رزمندگان لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص)

اعزام جمعی از برادران مخابرات لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) به همراه سایر رزمندگان لشکر به مشهد مقدس در سال ۱۳۶۴

۶ آبان ۱۳۹۹

اعزام گروهی رزمندگان لشکر ۲۷

کاروان زائران ثامن الایمه ؛ رزمندگان لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص)

قبل از عملیات والفجر ۸ که در بهمن‌ماه ۱۳۶۴ با عبور از اروند رود به شبه‌جزیره فاو به‌ مدت ۷۵ روز انجام شد. بازماندگان لشکر ۲۷ از عملیات ماقبل آن بصورت گروهی به مشهد مقدس اعزام شده و به زیارت امام رضا (ع) نایل آمدند.محل استقرار در حسینیه لشکر از تاریخ  ۱۲  الی ۱۸ اذر ۱۳۶۴ بود.

تصویر جمعی از برادرمخابرات لشکر ۲۷

ایستاده از راست برادران: منصور میرزاباقی – محمد بهشتی – محمد کریملو – خسرو جدیدی -محمد یوسفی- کریمخان  ) از واحدتوپخانه لشکر۲۷ (  – سیدجواد هاشمی فشارکی – رضا شفیعی-برادر …- حمید اسلام دوست

نشسته از راست : ولی الله دولت ابادی – شهید عباس اسلامی پور – برادر …

 

  • نویسنده : با شهید