غذاخوری کف زمین جاده
غذاخوری کف زمین جاده

ماشین غذا واژگون میشود . مخابرات گردان عمار لشکر ۲۷ که در نزدیکی آن بودند , برای اینکه بخش روی غذا اسراف نشود نشستن به غذا خوردن و از همان روی زمین با ولع خاصی میل میکنند .

۶ آبان ۱۳۹۹

 

تامین غذای روزانه ، یکی از ماموریت های پشتیبانی لشکر بود . بعداز تامین مواد غذایی توسط بسیجیان آشپز پخت صورت گرفته ؛ انگاه نوبت به تحویل غذا به رانندگان رابط مقرها می رسید . دیگ های بزرگ درب دار آلومینومی غذا ؛ در داخل آشپزخانه پادگان یا اشپزخاته صحرایی ،  بعداز پخت پرشده و به مناطقی که دسترسی وجود داشت منتقل میشد . در جاده بین راه درزمستان یا تابستان بعضا حوادثی نیز رخ میداد. ولی در این حادثه جلوه دیگری نیز بروز کرد :

ماشین غذا بعلت وضعیت بد جاده و مضطرب بودن راننده ازوضعیت منطقه واژگون میشود .بجز اندکی از غذای روی آن ؛ مابقی دیگر قابل استفاده نبود،کمی از روی ان تمیز مانده بود، نیروهای مخابرات گردان عمار لشکر ۲۷ که در نزدیکی آن بودند , برای اینکه بخش روی غذا اسراف نشود نشستن به غذا خوردن و از همان روی زمین با ولع خاصی میل میکنند .

 

رزمندگان مخابراتی عمار از راست  :

برادرعلی یعقوبی ، شهید مسعود ترابی ، عمو جواد، ابوالفضل ترابی ، محمد رضا ابراهیمی و ان که دولا شده محمدصادقی هستند .

رحمت خدا بر قیام و قعودتان – یاد ان دوران بخیر و راه شهدای والامقام پررهرو .

 

مستندنگار: سیدجواد هاشمی فشارکی ، بیسیم چی مخابرات لشکر ۲۷

 

  • نویسنده : با شهید