پاسداری از خون شهدا
پاسداری از خون شهدا

از شما می خواهم که پیام خونم را به جامعه اسلامی برسانید و با حفظ حجاب خود از خونم پاسداری بنمائید    پاسداری از خون شهدا v     محمدرضا کبیری v      حجاب اسلامی خود را حفظ کنید و همچون زینب پاسدار حرمت شهیدان باشید. v     احمد هادی v      خواهران همچون زینب(س) قهرمان پیام خون شهیدان را به گوش جهان وتاریخ برسانید. […]

از شما می خواهم که پیام خونم را به جامعه اسلامی برسانید و با حفظ حجاب خود از خونم پاسداری بنمائید

   پاسداری از خون شهدا

v     محمدرضا کبیری

v      حجاب اسلامی خود را حفظ کنید و همچون زینب پاسدار حرمت شهیدان باشید.

v     احمد هادی

v      خواهران همچون زینب(س) قهرمان پیام خون شهیدان را به گوش جهان وتاریخ برسانید. باید بدانید که شخصیت یک زن به پوشیدن لباس ها یا زروزیور نیست، بلکه در اسلام، معیار تنها پاکدامنی وتقوا مطرح است.

v     رحمت اله زمانی

v      تو ای همسرم مثل زینب باشی از خون من با حجابت و صبرت پاسداری کنی.

v     رضا شمس زاده راوندی

v      از شما می خواهم که پیام خونم را به جامعه اسلامی برسانید و با حفظ حجاب خود از خونم پاسداری بنمائید.

v     عباسعلی بابادی عکاشه

v      خواهران حجاب خود را حفظ کنید که با حفظ وقار ومتانت شما می توانید پاسدار خون شهدا باشید.

v     علی زین الدینی

v      بر شماست که با حجاب خود از خون من وشهدا حفاظت کنید.

پاسداری از خون شهدا

v     مرتضی شجاعی زاده

v      اما شما ای خواهران عزیزم شما با حفظ حجاب خویش رسالت دینی خویش را انجام دهید و با این کارتان حافظ خون من باشید پیام خونین را عملاً به جهانیان برسانید.

v     رضا طالبی

v      شما با حفظ کردن حجاب خود حافظ خون شهیدان باشید سیاهی چادر شما دشمن را لرزه می آورد.

v     رضا شمسی زاده

v      پیام خون مرا خواهران با حفظ حجاب خود به جامعه برسانند.

v     رضا یوسلیانی

v      خواهران عزیز امیدوارم با حفظ حجاب خود ادامه دهنده فکر و راه شهدا باشید.

v     علی اکبر بخشیان

v      خواهران، راه مرا زینب وار ادامه دهید که حجاب شما خاری در چشم دشمن است.

v     محمدرضا رجبی

v      ای خواهران مسلمان خواهش من از شما این است که حجاب را رعایت کنید، زیرا این حجاب شماست که پیشتیبان خون ماست و با این عمل می توانید راه شهیدان را ادامه دهید.

v     غلام عباس یبلوئی

v      خواهران خوبم دشمن قبل از اینکه از سرخی خون من به هراس بیفتد از سیاهی چادر تو می ترسد. پس برای حفظ خون من از حجاب خود محافظت نما.

پاسداری از خون شهدا

v     سعید یوسفی

v      خواهرم چون زینب(س) باشید و با حفظ حجاب ونجابت خود پیام خون شهیدان را به تمام جهان برسانید.

v     رجبعلی وکیلی سهروفیروزانی

v      شما خواهران ادامه دهنده راه هستید و این را همه شهیدان می گویند که ما با خونمان و شما با حجابتان باید ریشه ظلم و ستم و فساد و جنایت را از روی زمین بکنید. تو ای خواهر نه تنها باید به وظیفه ات عمل کنی بلکه باید به دستور خدا که همان امربه معروف و نهی از منکر است هم عمل کنی.اگرتوحجابت را حفظ کنی اما به خواهر وهمسایه ات ودوست ورفیق نگویی که حجابت را حفظ کن به دستورخداوند عمل نکرده ای.

v     حسین قدیری پور

v      امام تاکید زیادی داشتند که زنان ظاهر خود را که ثمره خون ۶۰-۷۰ هزار شهید و بیش از صد هزار معلول است با اسلام تطبیق دهند ویک پوشش اسلامی داشته باشند.

v     سعید اعتصامی رنانی

v      با فساد مبارزه نموده خصوصاً بانوان در سنگر حجاب و عفت وحیا پاسدار خون شهدا باشید و با بی حجابی که ریشه ی طاغوتی دارد سرسختانه مبارزه کنید.

v      ازخواهران می خواهم با حفظ حجاب اسلامی در این سنگر بزرگ اسلامی پاسدار خون شهیدان باشید.

v     سید محمد سجادی جونی

v      خواهرم در مراسم من چنان شیون و زاری مکن که خدای نکرده حجاب ازسر تو کنار رود و نامحرم تو را ببیند و دشمنان اسلام و قرآن خوشحال شوند.

v      خواهرم تو زمانی راه شهدا را ادامه می دهی که حجاب خود را به بهترین گونه حفظ نمائی.

v     سید اکبر هاشمی جزی

v      خواهرم با حجاب سیاهتان حافظ خون شهیدان باشید.

v     مصطفی زمانی

v      خواهرانم با حجاب خود راه مرا ادامه دهید و بدانید که حفظ حجاب پیام شهیدان است.

v     مجید اخوان نیلچی

v      خواهر محترمه با رعایت شئون اسلامی و حفظ حجاب اسلامی مسلمان واقعی باش و حافظ خون شهدا و پیرو حضرت زهرا(س) وحضرت زینب(س) از همه جهات باشید.

v     حجت الله اسماعیل زاده

v      حجاب را- حجاب را –حجابتانراحفظکنیدونگذاریدکهخونماودیگرشهیدانپایمالگردد.

v      حجاب خود را حفظ کرده و به دیگران نیز تذکر دهید.

پاسداری از خون شهدا

v     مرتضی خیری

v      همین طور شمحجابتان را حفظ کنید که حفظ حجابتان حفظ خون شهدا است.

v     علیرضا استاد شریف معمار

v      خواهرم با حفظ حجاب خود ثابت کن که تو رهرو راه منی و ادامه دهنده راه شهدا

v     علیرضا شیرکش خوراسگانی

v      ای خواهران حجاب خودتان را حفظ کنید تا اگر بی حجاب بود بتواند جلوی آن را بگیرند و نگذارند خون شهیدان پایمال شود چونکه حجاب تو ارزشش بیشتر از خون شهیدان است پس چه بهتر که خودمان را دراین دنیا آماده کنیم تا در آن دنیا به عذاب دوزخ دچار نشویم.

v     صادق مسجودی

v      خواهر عزیزم، ما در جبهه خون می دهیم و در عوض تو حجاب خود را حفظ کن و با چادرت سپری در برابر نفوذ فساد ایجاد کن.

v     نجف قلی مطلبی فشارکی

v      خواهرم حجاب تو می تواند پاسداری از خون هزاران شهید نماید این شمائید که باید پاسدار خون شهیدان باشید و در غیر این صورت درقیامت مؤاخذه می شوید.

v     اسد الله همایونی رادانی

v      خواهران با حجاب خود خون شهیدان را زنده نگه دارید.

v     حسین قدیری پور

v      در مسئله حجاب امام تاکید زیادی دارند که زنان حجاب خویش را رعایت کنند وحداقل ظاهر خود را با انقلاب اسلامی که ثمره خون هزار شهید و بیش از ۱۰۰هزار معلول است تطبیق دهند ویک پوشش اسلامی داشته باشند.

v     مصطفی کارگری

v      خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون من شهید است پس باید حفظ حجاب را یاد بگیرید.

v      ای خواهرم شما باید وصیت نامه های شهدا گوش دهید و به آن عمل کنید تا نام و یاد شهیدان را زنده کنید.

v     علیرضا جانقربان

v      خواهرم حجاب اسلامی یادت نرود. در جهان آخرت در مقابل فاطمه زهرا(س) چه داری بگویی؟ مواظب باش که حجاب خود را خوب وعالی و بهتر از پیش انجام دهی تا مادر ما حضرت زهرا(س) از همه ی ما خوشنود شود.

v      اگر شما می خواهی راه مرا ادامه دهی همین حفظ حجاب ارزنده ترین زینت زن است

v     سیدمحسن صغیرا

v      خواهرانم با حجاب خود ازخون شهدا پاسداری کنید.

     احمد دردمند

v      خواهرانم به شما وصیتی دارم که اگر خواستید خداوند از شما راضی باشد زینب گونه زندگی کنید که با داشت حجاب پیام خون شهدا را می رسانید. در یک کلام می گویم ای خواهرانم شما را به عفت و پاکی و حجاب توصیه می کنم.

v     اکبر گرجی

v      ای خواهران حجاب خود که یک نوع سلاح دشمن شکن است نگه داری کنید و چون حضرت زینب از خون شهدا پاسداری کنید.

v     محمد تقی رستمی

v      اما خواهرانم از شما می خواهم که رسالت پیام خون مرا به جامعه برسانید و آن رسالت همانا حفظ حجاب شما است وبدانید که حفظ حجاب ازاسلحه من در برابر کفار کوبنده تر است.

v     محمدرضا حسین زاده

v      خواهران شما هم باید زینب گونه پیام رسالت خون من را با عفت و حجاب خود باشید.

v     رضا آقا بابایی

v      شما خواهرانم این حجاب شماست که پیام خون شهیدان را به هر نقطه از جهان می برد و شما هم از خدا و اسلام جدا نشوید.

v     علی طباطبایی

v      خواهرانم همچون زینب پاسدار خون شهیدان باشید وبا رعایت حجاب خود پیام خون شهیدان را به کسانی که در خواب غفلتند برسانید تا شاید آنان هم به خود بیایند و بیدار شوند.

v     یدالله طاهری

v      از همه خواهران می خواهم که حجاب خویش را حفظ کنند تا شاید خون شهیدان پایمال نشود.

v     حسین صلواتی

v      وسخنم به تو ای خواهر حزب الله این است که با حفظ حجاب خود پاسدار خون شهیدان باشی و فاطمه گونه کوشا در راه اسلام باشید.

v     علیرضا مؤذنی بسیتگانی

v      حتماً حجاب اسلامی را رعایت کنند چرا که ما عزیزانی داده ایم که شما باقی بمانید و آسوده زندگی کنید اگر حجاب را رعایت نکنید واقعاً خیانت به اسلام قرآن و میهن اسلامی کرده اید و در روز قیامت چه جواب خواهید داد ما مسئولییم در مقابل عزیزانی که رفته اند.

v     رضا رضایی

v      خواهرانم حجاب اسلامی خود را رعایت نمایید، این هم خدمتی بزرگ به اسلام است و اگر خواستید راه شهیدان را ادامه دهید بهترین راه حفظ حجاب است.

v     احمدرضا احمدی

v      خواهران حجاب خود را حفظ کنید و با حفظ حجاب خود از شره خون شهدا محافظت کنید و. برای خواهران دیگر کشورها الگو باشید.

v     محمدرضا احمدی

v      خواهرم اسلحه تو از اسلحه من عظیم تر است و این سلاح حجاب توست خواهرم اگر حجاب اسلامی را رعایت نکنی در قیامت جوابگوی خون شهدای اسلام باش.

v     مصطفی رحیمی

v      حجاب خواهران باعث نبودن فساد در جامعه می باشد وتداوم راه شهیدان و پایمال نشدن خون آنها می باشد.

v     ابراهیم باستانی

v      حجاب را که یکی از زینت های اسلامی است حفظ کنید.

v     جواد رحیمی

v      ای خواهرم تو با حفظ حجاب خود می توانی راهم را ادامه دهی که بهترین سلاحی که می تواند بر دهان یاوه گویان ستمگر مشت محکمی زند حجاب است وبدان خواهر که بی حجابی موجب فساد است

منبع : نوید اصفهان