تردید در امار یک میلیون نفری تجلیل از پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت
تردید در امار یک میلیون نفری تجلیل از پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت

درمراسم هفته دفاع مقدس ؛ اعلام شد از یک میلون نفر پیش کسوت تجلیل می شود ؛ محاسبات زیر و نیز شاهد عینی ، مبین غیرممکن بودن تحقق امار فوق را می رساند

 

 • خبر

در مراسم چهلمین سالگرد دفاع مقدس ؛پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی ، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده در زمینه حفظ و ترویج فرهنگ، آثار و ارزش‌های دفاع مقدس گفت: وظیفه ما است که آن دوران زرین و نقطه نورانی در کشور را زنده نگه داریم و با پاسداری از آن اجازه ندهیم دوران سراسر افتخار دفاع مقدس، تحریف و به فراموشی سپرده شود.وی از ایین تجلیل از یک میلیون نفر از پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت را در هفته دفاع مقدس اعلام کرد .

 • محاسبه خبر اعلامی
 • طبق اعلام هدف برنامه : یک ملیون نفر مقرر بوده تحت پوشش بازدید قرارگیرند.
 • اگر جمعیت جامعه هدف در تهران را یک پنجم جمعیت اعلامی کل کشور درنظر بگیریم میشود ۲۰۰ هزارنفر
 • اگر مراسم تقدیر را بجای هفته دفاع مقدس ؛ یک دهه در نظر بگیرم میشود ده روز
 • ۲۰۰ هزار نفر تقسیم بر ده میشود ملاقات ۲۰ هزار نفر در روز
 • اگر تعدادفرماندهان عالی ومدیران عالی در تهران را ۲۰۰ نفردر نظر بگیریم
 • میشود یازدید روزانه ۱۰۰ نفر توسط یک مسول و همراهان احتمالی
 • یعنی هریک فرمانده روزی ۱۰۰ بازدید داشته باشند که غیر ممکن است
 • اگر تعدادفرماندهان عالی ومدیران عالی در تهران را ۲۰۰۰ نفردر نظر بگیریم که این تعداد بعید است
 • میشود یازدید روزانه ۱۰ نفر توسط یک مسول و همراهان احتمالی
 • یعنی هریک فرمانده روزی ۱۰ بازدید داشته باشند که با رفت وامدمسیر و مدت نشستن در منزل فرد دو ساعت در نظر بگیریم ، حداکثر روزی ۵ مورد می تواند محقق شودو در نتیجه ۱۰۰ هزار نفر محقق نمی شود.
 • یعنی براساس محاسبات فوق ؛ آمار وعده داده شده ؛ محقق نشده است .

 

 • یک مصادق

از یک ماه پیش از مراسم مذکور ، چندین تماس با نویسنده مطلب گرفته شد؛ ابتدا اطلاعات ایثارگری درخواست شد ؛ بعد مشخصات کامل ، بعد نشانی منزل ، بعداماده بودن برای ملاقات را اعلام کردند .اکنون که قریب ۵۰ روز از اولین تماس و دوهفته س از پایان یافتن هفته دفاع مقدس گذشته ؛ خبری از بازدید نیست و با توجه به محاسبه بالا احتمالا تعداد زیادی نیز چنین بوده اند وبعبارتی برنامه اعلام شده بلند پروازانه وغیر واقعی بودن آنرا اثبات کرده است . که با توجه به اعلام رسمی ؛ انهم نزد رهبرعزیز انقلاب اسلامی بدور از شان فرماندهان بوده و پیامدهای منفی بهمراه خواهد داشت .ولازم است همانند موضع گیری متواضعانه سردار حاجی زاده درخصوص هواپیمای اوکراینی و موارد دیگر، عذر خواهی وجبران شود.