آیین نامه اجرایی ماده ۶۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
آیین نامه اجرایی ماده ۶۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

  معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ماده (۶۷) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد. معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ماده (۶۷) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه […]

 

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ماده (۶۷) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ماده (۶۷) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در ماده (۱) این آیین نامه اصطلاحات از جمله بنیاد،مشمولین ،مشمولین طرح شاهد،خدمات آموزشی طرح شاهد،کمک هزینه تحصیلی و طرح پراکنده تعریف شده است .
بر اساس ماده (۲) این آیین نامه، بنیاد موظف است در چار چوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه های آموزش عمومی برای مشمولین طرح شاهد اقداماتی به شرح زیر انجام دهد:
الف- برگزاری کلاس های تکمیلی،تقویتی- جبرانی و نظارت بر برنامه های آموزشی دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد و طرح پراکنده
ب- برگزاری کلاس های تقویتی ویژه دانش آموزان دوره متوسطه دوم
ج- ارایه وسایل کمک آموزشی و آموزش بالینی جانبازان هفتاد درصد و فرزندان معلولین
د- ارایه خدمات مشاوره ای و هدایت تحصیلی در مدارس شاهد و طرح پراکنده و ….
طبق ماده (۳) این آیین نامه، بنیاد موظف است در چار چوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه های آموزش عالی و نیز پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان برای مشمولین طرح شاهد به شرح زیر اقدام نماید:
الف- تشویق دانشجویان و طلاب ساعی و تلاشگر به منظور رشد و ارتقای وضعیت تحصیلی آنها در مؤسسات آموزشی دولتی روزانه
ب- مشاوره و هدایت تحصیلی دوره تحصیلات تکمیلی شامل آماده سازی افراد بر حسب استعداد،علایق و شرایط محیطی و بر اساس نساز جامعه
ج- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی غیر شهریه بگیر درهر نیمسال تحصیلی
د- استفاده از ظرفیت تشکل های ایثارگری و معتمدین معین دانشجویی به منظور ارتقای علمی و تحصیلی دانشجویان و طلاب شاهد و ایثارگر و …
همچنین مطابق ماده (۴) این آیین نامه،مدت ارایه خدمات و تسهیلات به شرح زیر تعیین می شود:
الف- در بخش آموزش عمومی مطابق مقررات و ضوابط آموزشی وزارت آموزش و پرورش در هر مقطع
ب- در بخش آموزش عالی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال،کارشناسی پیوسته هشت نیمسال ،کارشناسی ارشد پیوسته دوازده نیمسال، دکتری حرفه ای چهارده نیمسال، دکتری پیوسته پانزده نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته چهار نیمسال، دکتری و تخصص پزشکی بر مبنای آیین نامه های آموزشی وزارتخانه های ذیربط .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۷) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.
ب- مشمولین: دانش آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان.
پ- مشمولین طرح شاهد: دانش آموزان، دانشجویان و طلاب شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان پنجاه درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان.
ت- خدمات آموزشی طرح شاهد: کلیه فعالیت‌ها و اقداماتی که مطابق اساسنامه طرح شاهد – مصوب ۱۳۶۹ – شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن که در قالب برنامه‌های تربیتی، آموزشی و نظایر آن در جهت رشد و ارتقای تحصیلی مشمولین آن صورت می‌گیرد.
ث- کمک هزینه تحصیلی: مبلغی که به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی مشمولین توسط بنیاد و پس از تصویب شورای طرح و برنامه شاهد پرداخت می‌گردد.
ج- طرح پراکنده: وضعیتی که بر اساس آن دانش آموزان شاهد در یک مدرسه خاص تجمیع و متمرکز نشده باشند.
ماده ۲- بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه درخصوص برنامه‌های آموزش عمومی برای مشمولین طرح شاهد به شرح زیر اقدام نماید:
الف – برگزاری کلاس‌های تکمیلی، تقویتی- جبرانی و نظارت بر برنامه‌های آموزشی دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد و طرح پراکنده (اعم از مدارس عادی و یا مدارس خاص مانند غیرانتفاعی، نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و استثنایی و مانند آنها) و مدارس ایثارگران بزرگسالان.
ب- برگزاری کلاس‌های تقویتی ویژه دانش آموزان دوره متوسطه دوم.
پ- ارایه وسایل کمک آموزشی و آموزش بالینی جانبازان هفتاد درصد و فرزندان معلول مشمولین طرح شاهد که امکان حضور در کلاس درس را ندارند.
ت- ارایه خدمات مشاوره‌ای و هدایت تحصیلی در مدارس شاهد و طرح پراکنده.
ث- تشویق دانش‌آموزان کوشا و ممتاز و حائزین رتبه‌های برتر آزمون‌های سراسری دانشگاه‌های دولتی روزانه.
ج- حمایت از گروه‌های خاص تحصیلی از جمله دانش آموزان استعداهای درخشان، استثنایی و بازماندگان از تحصیل.
ماده ۳- بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه درخصوص برنامه‌های آموزش-عالی و نیز پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان برای مشمولین طرح شاهد به شرح زیر اقدام نماید:
الف- تشویق دانشجویان و طلاب ساعی و تلاشگر به منظور رشد و ارتقای وضعیت تحصیلی آنها در مؤسسات آموزشی دولتی روزانه.
ب- مشاوره و هدایت تحصیلی دوره تحصیلات تکمیلی شامل آماده سازی افراد بر حسب استعداد، علایق و شرایط محیطی و بر اساس نیاز جامعه.
پ – ارایه خدمات آموزشی به دانشجویان معلول به شرح زیر:
گروه یک- جانباز ویژه شامل: دو چشم نابینا و قطع نخاع گردن
گروه دو- جانباز ویژه ویلچری شامل: قطع نخاع کمر و قطع دو پا از بالای زانو تبصره- فرزندان معلول شهدا، جانبازان و آزادگان تحت پوشش دارای ویژگی در گروه‌های یک و دو مشمول این بند خواهند بود.
ت- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی غیر شهریه بگیر در هر نیمسال تحصیلی.
ث- استفاده از ظرفیت تشکل‌های ایثارگری و معتمدین معین دانشجویی به منظور ارتقای علمی و تحصیلی دانشجویان و طلاب شاهد و ایثارگر (از جمله تقویت بنیه علمی و استاد مشاور)
ماده ۴- مدت ارایه خدمات و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- در بخش آموزش عمومی مطابق مقررات و ضوابط آموزشی وزارت آموزش و پرورش در هر مقطع.
ب- در بخش آموزش عالی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال، کارشناسی پیوسته هشت نیمسال، کارشناسی ارشد پیوسته دوازده نیمسال، دکترای حرفه‌ای چهارده نیمسال، دکتری پیوسته پانزده نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته چهار نیمسال، دکتری pHd و تخصص پزشکی بر مبنای آیین‌نامه‌های آموزشی وزارتخانه‌های ذی ربط.

معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران ابلاغ کرد.