اقدام اینستاگرام در محدود نمودن صفحه شفیق فکه ، شبکه ایثار !
اقدام اینستاگرام در محدود نمودن صفحه شفیق فکه ، شبکه ایثار !

اینستاگرام ، ۵ پست از صفحه شفیق فکه ، شبکه ایثار را حذف و این پیج را محدود کرد.

شبکه اجتماعی اینستاگرام طی اقدامی تامل برانگیز ، ۵ پست از صفحه شفیق فکه ، شبکه ایثار را به بهانه ترویج خشونت و حمایت از گروه‌‌های تروریستی حذف و این پیج را محدود کرد.

انتهای پیام /

  • نویسنده : زینب 135