معافیت جانبازان از پرداخت حق بیمه
معافیت جانبازان از پرداخت حق بیمه

جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از پرداخت حق بیمه معاف بوده و دولت باید حق بیمه آنها را پرداخت کند.

خبرگزاری ایثارپرس ؛ نظر به اطلاق حکم بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۷۹ در خصوص تامین صد درصد هزینه بیمه و درمان جانبازان توسط دولت ، تفاوتی بین جانبازان شاغل و بازنشسته در این رابطه وجود ندارد  و کلیه جانبازان مشمول این حکم قرار می گیرند .
با توجه به صراحت حکم قانون مزبور که درمان خاص را مربوط به صدمات ناشی از مجروحیت عنوان نموده است ، بنابراین هزینه های درمانی که به سبب صدمات ناشی از مجروحیت جانباز انجام می شود مشمول این حکم گردیده و درمان داخل و خارج از کشور را شامل می شود .

نظریه حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ودجا – به شماره ۷۹۳۱مورخه ۲۲/۹/۱۳۸۲

انتهای پیام/

  • نویسنده : زینب 135
  • منبع خبر : کتاب پاسخ-مجموعه قوانین کاربردی و نظریه های حقوقی ایثارگران