ماموریت آموزشی فرزندان شهدا هنوز حل نشده است
ماموریت آموزشی فرزندان شهدا هنوز حل نشده است

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید درباره آخرین وضعیت ماموریت آموزشی فرزندان شهدا و ایثارگران بالای ۲۵ درصد گفت: متاسفانه با وجود پیگیری های بنیاد شهید این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است.

به گزارش ایثارپرس، محمود پاکدل معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص آخرین وضعیت مأموریت آموزشی فرزندان شهدا و ایثارگران گفت: متأسفانه فرزندان شهدا و ایثارگران بالای ۲۵ درصد با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از مزایای مأموریت آموزشی محروم شدند.

وی افزود: برای ابطال این رأی و بهره مندی این افراد از مزایای مأموریت آموزشی نیاز به تغییر قانون داریم.

پاکدل تصریح کرد: معاونت حقوقی و مجلس بنیاد شهید پیگیر این موضوع هستند اما متأسفانه حل این مشکل هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.

به گزارش مهر، بند ۹ آئین نامه ساماندهی و اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر مصوب اسفند سال ۸۸ مقرر می‌دارد، مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم‌الاجرا است.

طبق این ماده فرزندان شاهد و ایثارگران ۲۵ درصد به بالا می‌توانند با استفاده از این امتیاز، همزمان با اشتغال به تحصیل ادامه داده و تحصیل آن‌ها مأموریت آموزشی محسوب شده و سازمان مربوط نیز موظف به پرداخت هزینه‌های تحصیلی این افراد است.

اما مرداد ماه سال ۹۶ سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بند ۹ این آئین نامه اعتراض و درخواست ابطال آن را از دیوان عدالت اداری کرد.

بر همین اساس دیوان عدالت اداری نیز مرداد سال ۹۷ حکم به ابطال بند ۹ آئین نامه مذکور کرده و فرزندان ایثارگران ۲۵ به بالا مشمول بهره مندی از مزایای مأموریت آموزشی ایثارگران نشدند.

  • منبع خبر : مهر