شنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۳
مزار
شهدای فشارکی آرمیده در گلزار شهدای ریحان آباد و جعفر آباد ورامین 03 مهر 1400

شهدای فشارکی آرمیده در گلزار شهدای ریحان آباد و جعفر آباد ورامین

در این نوشتار چکیده اطلاعات شهدای عزیز فشارکی واقع در گلزار شهدای ریحان آباد وجعفراباد ورامین مستخرجه از کتاب ” گنجینه معارف شهدای فشارکی ( آخرین سفارشها و نواهای آسمانیان ) ” معرفی گردیده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی