شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
صلوات
معارفی از صلوات بر امام هادی، حضرت امام علی النقی(ع) 23 آبان 1400

معارفی از صلوات بر امام هادی، حضرت امام علی النقی(ع)

در این نوشتار نخست خلاصه ای زندگی نامه امام بیان شده و سپس صلوات خاصه امام هادی بصورت موضوعی تبیین شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی