پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
شهید عبادیان
اثاثیه منزل شهید در نیم وانت 06 آبان 1399
خاطره ای از همرزم شهید عبادیان

اثاثیه منزل شهید در نیم وانت

با تشکیل تیپ و سپس لشکر ۲۷محمدرسول ­الله(ص) تهران، معاونت پشتیبانی و تدارکات این یگان را برعهده گرفت. تمام اثاثیه منزل شهید محمدعبادیان در نیم وانت بار زده و به مشهد منتقل میشود