پنج شنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۳
شهیدان اسکندری
پدر شهیدان اسکندری به دیدار فرزندانش شتافت 16 خرداد 1398

پدر شهیدان اسکندری به دیدار فرزندانش شتافت

پدر شهیدان علی و جواد اسکندری به دیدار فرزندان شهیدش شتافت و آسمانی شد.