سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
زیربنا
متراژ و زیربنای منزل مسکونی از منظر روایات اسلامی 09 فروردین 1400

متراژ و زیربنای منزل مسکونی از منظر روایات اسلامی

در این مقاله سه دسته از روایات ائمه اطهار(ع) در خصوص متراژ و زیربنای منزل مسکونی تبیین شده است .
مهندس عباس یاقوتی – دکتر سید جواد هاشمی فشارکی