یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳
روستا
روستاهای کشور از محرومیت مطلق تا پیشرفت و تعالی 13 مهر 1399
بنام خداوندبخشنده مهربان

روستاهای کشور از محرومیت مطلق تا پیشرفت و تعالی

مقاله حاضر خلاصه ای از” دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی در خصوص روستاها و سازندگی ” بوده که در ستادپاسداشت مذکور تدوین شده و مبین دستاوردهای بی نظیر را در حوزه های مختلف روستاها در محرومیت زدایی وارتقا آنان می باشد.
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی