پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
درمان
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی کتاب طراحی معماری بیمارستان صحرایی در شرایط بحران 19 شهریور 1400

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی کتاب طراحی معماری بیمارستان صحرایی در شرایط بحران

چکیده کتاب طراحی معماری بیمارستان صحرایی
در شرایط بحران
تألیف :
مهندس غلامرضا میرزایی گودرزی
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)-
مدیریت دانش
۱۳۹۴.

معافیت جانبازان از پرداخت حق بیمه 24 مرداد 1398

معافیت جانبازان از پرداخت حق بیمه

جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از پرداخت حق بیمه معاف بوده و دولت باید حق بیمه آنها را پرداخت کند.