چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
خداحافظ
وداع شاگردان و دوستان با استاد 10 اردیبهشت 1401
خداحافظ رفیق

وداع شاگردان و دوستان با استاد

عصر بارانی غمبار ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ وداع شاگردان و دوستان با استاد در ستاد معراج شهدا
حمید داودآبادی