پنج شنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۳
بیمارستان ،
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی کتاب طراحی معماری بیمارستان صحرایی در شرایط بحران 19 شهریور 1400

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی کتاب طراحی معماری بیمارستان صحرایی در شرایط بحران

چکیده کتاب طراحی معماری بیمارستان صحرایی
در شرایط بحران
تألیف :
مهندس غلامرضا میرزایی گودرزی
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)-
مدیریت دانش
۱۳۹۴.