چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
برنامه جامع اقدام مشترک
آلمان فاشیسم ، از “شیمیایی صدام” تا “تحمیل برجام “ 24 اسفند 1399
بمناسبت ۲۵ اسفند سالروز حمله شیمیایی حلبچه :

آلمان فاشیسم ، از “شیمیایی صدام” تا “تحمیل برجام “

آلمان در طول پنج دهه گذشته ، در مسایل ایران نقش منفی و موزیانه ای داشته است . که در این نوشتار به چند مورد مهم آن پرداخته شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی