چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
الله اکبر
چهل دو سال بانگ تکبیر ، برکتی دیگر از انقلاب 21 بهمن 1399
در شب یوم الله 22 بهمن :

چهل دو سال بانگ تکبیر ، برکتی دیگر از انقلاب

تکبیر ریشه در مبانی عبادی ، سیاسی و نظامی اسلام داشته و در انقلاب اسلامی نیز این سنت حسنه احیا شده است .در این نوشتار بصورت اجمالی بدان پرداخته شده است .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی