ظرفیت های تجربه و خبرگی پیش کسوتان میتواند موتور به تحرک در آوردن بخشهای جمود ادارات در گام دوم انقلاب باشد !
ظرفیت های تجربه و خبرگی پیش کسوتان میتواند موتور به تحرک در آوردن بخشهای جمود ادارات در گام دوم انقلاب باشد !

جلسه مسولان کانونهای پیش کسوتان تهران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴٠۱ در دفتر مرکزی تشکیل شد. دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در خصوص رسالت پیش کسوتان به ایراد سخن پرداخت

 *  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در آغاز بیان داشت : هدف گذاری و ایجاد تشکلی با عنوان پیش کسوتان و اینکه از ظرفیت افراد دارای تجربه استفاده شود خیلی خوب و نیکوست و بایستی سریعتر زمینه های اثر گذاری آن فراهم گردد .

* ایشان اظهار داشت : پیش کسوتان از سابقه و تجربه زیادی در حوزه های کاری خود برخوردارند و با کوله باری از تجارب ، می توانند در بخشهای مربوطه نقش افرینی موثر باشند .

* وی گفت : پیش کسوتان جهاد و شهادت جهادشان ادامه دارد . پیشکسوتان دفاع مقدس رسالت انتقال فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس و شهدا را بعهده دارند وضرورت بازگویی فرهنگ جهاد و مقاومت به نسل جوان و نوجوان را بر عهده دارند.

* دکتر هاشمی فشارکی چنین تبیین کرد : بایستی با پشتیبانی نهادهای ذیربط؛ از ظرفیت های تجربه و خبرگی پیش کسوتان در بخش های دارای خلا حداکثر بهره برداری شود .

* ایشان اظهار داشت : محصول تجربیاتی که بدلایل معذورتیهای محیط کاری برای پیش کسوتان میسر نبوده ، اینک مجال پیگیری تحقق آن موارد می باشد .

* وی گفت : یکی از حوزه های اثر گذاری پیش کسوتان ظرفیت آنان در مدیریت بحران با بکارگیری مشاوره ، طرحریزی میدانی ، رصد اطلاعاتی و نظارت و کنترل امور بحران می باشد .

 *  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در پایان گفت :  ظرفیت های تجربه و خبرگی پیش کسوتان میتواند موتور به تحرک در آوردن بخشهای جمود ادارات در گام دوم انقلاب باشد !