افزایش تعداد شهدای حادثه تروریستی کرمان به ۹۳ نفر + اسامی شهدا
افزایش تعداد شهدای حادثه تروریستی کرمان به ۹۳ نفر + اسامی شهدا

مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی کرمان اضافه کرد: شهید حسینی ۴۰ ساله و از استان کرمان بود که به خیل شهداء پیوست.

سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از افزایش تعداد شهداء حادثه تروریستی کرمان خبر داد و اظهار داشت: با شهادت «سید میثم حسینی» تعداد شهداء این حادثه تروریستی به ۹۳ نفر رسیدند.

مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی کرمان اضافه کرد: شهید حسینی ۴۰ ساله و از استان کرمان بود که به خیل شهداء پیوست.

اسامی شهدای این جنایت تروریستی که به دست داعش صورت گرفت تا این لحظه به این شرح است.

۱٫ میلاد شادکام ، جنسیت مرد ، سن ۱۰ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۲٫ علیرضا صادقی ، جنسیت مرد ، سن ۲۰ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۳٫ فاطمه زهرا سلطانی ، جنسیت زن ، سن ۱۶ سال ، ملیت ایرانی شهرستان کرمان
۴٫ مریم نیک اندیش ، جنسیت زن ، سن ۵۳ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۵٫ نعمت الله آچک زهی ، جنسیت مرد ، سن ۱۴ سال ، ملیت افغانستانی ، شهرستان کرمان
۶٫ نصرت جعفری ده فارسی ، جنسیت زن ، سن ۵۱ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۷٫ سمیه سلطانی نژاد ، جنسیت زن ، سن ۳۱ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۸٫ رضا اکبرزاده ، جنسیت مرد ، سن ۳۶ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۹٫ ریحانه سلطانی ، جنسیت زن ، سن ۱ سال ، ملیت ایرانی شهرستان کرمان
۱۰٫ حسین علی بیگی نژاد ، جنسیت مرد ، سن ۵۳ سال ، ملیت ایرانی، شهرستان سیرجان
۱۱٫ مهدی سلطانی ، جنسیت مرد ، سن ۸ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۱۲٫ حسن محمد آبادی ، جنسیت مرد ، سن ۱۶ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان نرماشیر
۱۳٫ حسین محمدابادی ، جنسیت مرد ، سن ۱۵ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان نرماشیر
۱۴٫ محمد پورشیخعلی اندوهجردی ، جنسیت مرد ، سن ۳۴ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۱۵٫ مهدی علوی پور ، جنسیت مرد ، سن ۴۵ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۱۶٫ محمدقاسم احمدی ، جنسیت مرد ، سن ۲۰ سال ، ملیت افغانستانی ، شهرستان کرمان
۱۷٫ نرگس کارگر محمدابادی ، جنسیت زن ، سن ۸ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۱۸٫ سیدعابدمنصوری نژاد ، جنسیت مرد ، سن ۴۳ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۱۹٫ محمدطاها قدیری فرد ، جنسیت مرد ، سن ۱۱ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۲۰٫ محمدعابدینی الله آبادی ، جنسیت مرد ، سن ۵۵ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان رفسنجان
۲۱٫ فائزه رحیمی ، جنسیت زن ، سن ۲۰ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان تهران
۲۲٫ علیرضا سعادت ماهانی ، جنسیت مرد ، سن ۲۲ سال ، ملیت ایرانی ف شهرستان کرمان
۲۳٫ امیرحسین ده دهی ، جنسیت مرد ، سن ۱۴ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۲۴٫ زهرا برهان نژاد زرندی ، جنسیت زن ، سن ۴۶ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان زرند
۲۵٫ زهرا کارگران ، جنسیت زن ، سن ۳۰ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۲۶٫ عصمت ایلاقی ، جنسیت زن ، سن ۶۴ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۲۷٫ فاطمه سهرنگی ، جنسیت زن ، سن ۵۶ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۲۸٫ مهدیه عرب ندوی زرندی ، جنسیت زن ، سن ۴۲ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان زرند
۲۹٫ اسماعیل عرب گورچوئی ، جنسیت مرد ، سن ۳۶ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان بخش چترود
۳۰٫ رضا نورزهی ، جنسیت مرد ، سن ۳۰ سال ، ملیت افغانستانی ، شهرستان کرمان
۳۱٫ فاطمه نظری ، جنسیت زن ، سن ۱۷ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۳۲٫ محمدامین صفر زاده ، جنسیت مرد ، سن ۱۵ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۳۳٫ نازنین فاطمه عزیزی ، جنسیت زن ، سن ۴ سال ، ملیت افغانستانی ، شهرستان کرمان
۳۴٫ زینب یعقوبی کهنوج ، جنسیت زن ، سن ۱۰ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۳۵٫ محمد امین سلطانی نژاد ، جنسیت مرد ، سن ۸ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۳۶٫ سمانه رجایی نژاد ، جنسیت زن ، سن ۳۷ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۳۷٫ عادل رضایی ، جنسیت مرد ، سن ۴۰ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۳۸٫ زهرا شادکام ، جنسیت زن ، سن ۲۱ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۳۹٫ نصرت عرب نژاد خانوکی ، جنسیت زن ، سن ۵۷ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۴۰٫ طاهره درستکار ، جنسیت زن ، سن ۴۲ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۴۱٫ زهرا فیضی ، جنسیت زن ، سن ۱۸ سال ، ملیت افغانستانی ، شهرستان کرمان

۴۲٫ فاطمه میرزائی کوهبنانی ، جنسیت زن ، سن ۴۷ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان زرند
۴۳٫ صالح سلیمانی ، جنسیت مرد ، سن ۴۴ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۴۴٫ زینب شفیع زاده قنات شیب ده ، جنسیت زن ، سن ۲۵ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۴۵٫ معصومه اچک زهی ، جنسیت زن ، سن ۸ سال ، ملیت افغانستانی ، شهرستان کرمان
۴۶٫ رضا ایرانمنش ، جنسیت مرد ، سن ۵۵ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۴۷٫ سبحان علیزاده باب تنگی ، جنسیت مرد ، سن ۸ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان زرند
۴۸٫ معصومه بدرآبادی ، جنسیت زن ، سن ۴۲ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۴۹٫ عارفه سلمانی پور کرمانی ، جنسیت زن ، سن ۱۷ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۵۰٫ رضا مداح ، جنسیت مرد ، سن ۳۵ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان بافت بخش بزنجان

۵۱٫ فاطمه سلطانی نژاد ، جنسیت زن ، سن ۳۰ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۵۲٫ فاطمه برندکام ، جنسیت زن ، سن ۴۷ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۵۳٫ سعیده شادکام ، جنسیت زن ، سن ۳۳ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان راین
۵۴٫ زهرا تیکدری نژاد ، جنسیت زن ، سن ۶۳ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان زرند بخش چترود
۵۵٫ محمدعلی مرادی کمال آبادی ، جنسیت مرد ، سن ۱۵ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان زرند بخش یزدان شهر
۵۶٫ مریم تاجیک ، جنسیت زن ، سن ۳۰ سال ، ملیت افغانستانی ، شهرستان کرمان
۵۷٫ سارا حمزه نژادپلنگ آبادی ، جنسیت زن ، سن ۴۶ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان بافت
۵۸٫ محمد تاجیک ، جنسیت مرد ، سن ۲۸ سال ، ملیت افغانستانی ، شهرستان کرمان
۵۹٫ فهیمه کاربخش ، جنسیت زن ، سن ۳۵ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان زرند
۶۰٫ نظیفه غفوری ، جنسیت زن ، سن ۴۵ سال ، ملیت افغانستانی ، شهرستان کرمان
۶۱٫ زهرا هوشمند پناه ، جنسیت زن ، سن ۱۷ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۶۲٫ مریم قوچانی غروی ، جنسیت زن ، سن ۶۵ سال ، ملیت ایرانی ، استان خراسان رضوی مشهد
۶۳٫ علی روی دل ، جنسیت مرد ، سن ۵۲ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان

۶۴٫ لیلا غلامعلی زاده کمالی ، جنسیت زن ، سن ۳۸ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان رفسنجان
۶۵٫ امیر سلطانی نژاد فرسنگی ، جنسیت مرد ، سن ۴۲ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۶۶٫ امیرحسین افضلی ، جنسیت مرد ، سن ۶ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۶۷٫ نجمه کدخدا همت آبادی ، جنسیت زن ، سن ۴۲ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۶۸٫ مکرمه حسینی ، جنسیت زن ، سن ۲۲ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان بخش جوپار
۶۹٫ مریم سلطانی نژاد ، جنسیت زن ، سن ۹ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان سیرجان
۷۰٫ محمد متین احمدی ، جنسیت مرد ، سن ۱۰ سال ، ملیت افغانستانی ، شهرستان کرمان
۷۱٫ زینب رحمت آبادی ، جنسیت زن ، سن ۱۱ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۷۲٫ المیرا حیدری نژاد ، جنسیت زن ، سن ۱۶ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۷۳٫ صدیقه زنگی آبادی ، جنسیت زن ، سن ۵۲ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۷۴٫ نغمه گلزاری ، جنسیت زن ، سن ۳۹ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۷۵٫ ایران زنگی آبادی زاده ، جنسیت زن ، سن ۵۸ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۷۶٫ آیدا قاسمی ، جنسیت زن ، سن ۱۱ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۷۷٫ فاطمه عرب ندوئی زرندی ، جنسیت زن ، سن ۲۵ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان زرند
۷۸٫ ماشاالله مهدی زاده ، جنسیت مرد ، سن ۳۲ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۷۹٫ علیرضا محمدی پور ، جنسیت مرد ، سن ۲۳ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۸۰٫ نظیفه آچکزهی ، جنسیت زن ، سن ۲۰ سال ، ملیت افغانستانی ، شهرستان کرمان
۸۱٫ اکرم کمالی ، جنسیت زن ، سن ۳۵ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۸۲٫ اشرف دادی دهنوی ، جنسیت زن ، سن ۵۳ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان بم
۸۳٫ فاطمه رجب زاده ، جنسیت زن ، سن ۶۸ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان زرند
۸۴٫ یاسین تشت زر ، جنسیت مرد ، سن ۱۶ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۸۵٫ جواد امیر اسماعیلی ، جنسیت مرد ، سن ۳۹ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۸۶٫ فاطمه سعید ، جنسیت زن ، سن ۱۴ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۸۷٫ رازگل علیزهی ، جنسیت زن ، سن ۳۸ سال ، ملیت افغانستانی ، شهرستان کرمان
۸۸٫ امیرعلی بامری ، جنسیت مرد ، سن ۱۱ سال ، ملیت افغانستانی ، شهرستان کرمان
۸۹٫ فائزه نظری ، جنسیت زن ، سن ۱۴ سال ، ملیت ایرانی ، شهرستان کرمان
۹۰٫ سعید بامری ، جنسیت مرد ، سن ۴۲ سال ، ملیت افغانستانی ، شهرستان کرمان
۹۱٫ فاطمه دهقانی نقندر ، جنسیت زن ، سن ۳۶ ، ایرانی ، استان خراسان رضوی شهرستان مشهد
۹۲٫ سیده صغری حسینی فرد ، جنسیت زن ، سن ۵۵ سال ، ملیت ایرانی ، استان فارس شهرستان مهر
۹۳٫ سید میثم حسینی هنزا ، جنسیت مرد ، سن ۴۰ سال ، ملیت ایرانی ؛ شهرستان کرمان

  • نویسنده : شفیق فکه، شبکه ایثار
  • منبع خبر : فارس