سردار سیدعلی صنیع خانی به همرزمان شهیدش پیوست
سردار سیدعلی صنیع خانی به همرزمان شهیدش پیوست

  سردار سید علی صنیع خانی، از پیشکسوتان و جانبازان دفاع مقدس  و برادر شهیدان سید محمد و سید حسن صنیع خانی بعد از یک دوره بیماری دارفانی را وداع گفت.

 

سردار سید علی صنیع خانی، از پیشکسوتان و جانبازان دفاع مقدس  و برادر شهیدان سید محمد و سید حسن صنیع خانی بعد از یک دوره بیماری دارفانی را وداع گفت.

  • نویسنده : شفیق فکه، شبکه ایثار