جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت و ایثارگران در لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شد
جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت و ایثارگران در لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شد

در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، از فرهنگ ایثار و شهادت فقط با درج دو واژه جهاد و مقاومت، آن هم به طور ضمنی و گذرا، درقالب ساماندهی گلزارهای شهدا و موزه های دفاع مقدس یاد شده است!

در غیبت نهاد انقلابی و فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مقررات و جایگاه ایثارگران در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور بدون اشاره مستقیم و جدی به فرهنگ ایثار و شهادت و لوازم آن تعیین گردید.

بر پایه این گزارش، در برنامه هفتم توسعه در مورد مقررات ایثارگری و جایگاه ایثارگران در ماده ۲۰۱ تا ۲۱۴ این برنامه به شرح زیر اشاره شده است:

ماده ۲۰۱– بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت، هدفمند ارتقاء اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران، از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و اصلاحات بعدی آن قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و… تا پایان سال اول برنامه، متناسب با نوع و سابقه ایثارگری‌، میزان از کار افتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی اقدام نماید.

ماده ۲۰۲- پس از ابلاغ این قانون شکایات ایثارگران موضوع ماده (۴) قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۳۸۷ در خصوص عدم اجرای قوانین و مقررات ایثارگران در کمیسیون ماده (۱۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی رسیدگی‌ می‌شود. تصمیمات کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح‌ می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کمیسیون مذکور اضافه‌ می‌گردد.

ماده ۲۰۳‌‌- بند (الف) ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح‌ می‌گردد: «هزینه‌‌های بهداشتی درمانی خانواده، شاهد جانبازان و افراد تحت تکفل ایشان، آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان، بر اساس سطح بندی خدمات مورد نیاز جامعه هدف متناسب با نوع ایثارگری و درصد جانبازی در قالب بیمه پایه، مکمل و بیمه خاص خدماتی که مشمول بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند بر عهده دولت‌ می‌باشد.»

تبصره- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۲۰۴- حقوق حالت اشتغال ایثارگران مشمول موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در صورت اشتغال در دستگاه‌‌های موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون مذکور، مشروط به پرداخت مالیات حقوق توسط ایثارگر، قطع نمی گردد.

تبصره مشمولین این ماده از امتیازات و تسهیلات ایثارگری از جمله یک مقطع تحصیلی بالاتر، رتبه طبقه و یا درجه بالاتر در حقوق حالت اشتغال بهره مند نمی شوند.

ماده ۲۰۵- از زمان ابلاغ این قانون جذب به کارگیری و تمدید قرارداد با آن دسته از ایثارگرانی که توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید از کار افتاده کلی تشخیص داده‌ می‌شوند، تحت هر عنوان در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون ممنوع‌ می‌باشد.

ماده ۲۰۶- ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود: «بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است بر اساس سطح بندی نسبت به پرداخت بخشی از هزینه شهریه دو مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل جانبازان بالای ۲۵ درصد و همسر و فرزندان ایشان آزادگان و همسر و فرزندان ایشان و جانبازان زیر ۲۵ درصد که در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی دانشگاه آزاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق آزمون سراسری پذیرفته‌ می‌شوند، اقدام نماید.»

تبصره ۱- پرداخت هزینه شهریه در بیش از دو مقطع تحصیلی صرفاً در قالب تسهیلات و در چهارچوب ضوابط و مقررات صندوق‌‌های رفاه دانشجویی وزارتین بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری انجام‌ می‌شود. منابع مورد نیاز سالانه در بودجه سنواتی منظور‌ می‌شود.

تبصره ۲- تعیین رشته‌‌های تحصیلی مشمول نوع، دانشگاه مقطع تحصیلی، ‌ میزان پرداخت شهریه یا تسهیلات حداکثر سن مجاز و سنوات مشمول پرداخت شهریه یا تسهیلات و شرایط پرداخت به موجب ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد.

تبصره‌‌ ۳- میزان شهریه یا تسهیلات مشمولان این ماده در دانشگاه‌‌های پردیس بین الملل، دانشگاه‌‌های دولتی یا غیر دولتی حداکثر در سقف شهریه‌‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت‌ می‌شود.

ماده ۲۰۷- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به منظور بهره گیری از دستاورد‌‌های دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسل‌‌های آینده نسبت به ساماندهی گلزار‌‌های شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام احداث و تکمیل موزه‌‌های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آن‌ها اقدام نماید. وزارتخانه‌‌های نیرو، نفت راه و شهرسازی و کشور موظف‌اند حسب مورد نسبت به تامین زیرساخت‌‌های مورد نیاز شامل، آب برق گاز و جاده دسترسی در سقف بودجه سنواتی اقدام نمایند.

ماده ۲۰۸- دولت مکلف است زمینه‌‌های اشتغال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۲۷۰) و بالاتر را از طریق توانمندسازی و توسعه آموزش‌‌های مهارتی شغلی، اعطای تسهیلات اشتغال و به کارگیری در دستگاه‌‌های موضوع ماده (۱) این قانون در طول اجرای قانون برنامه فراهم نماید.

ماده ۲۰۹- دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان والدین و همسران و فرزندان دارای تابعیت غیرایرانی را که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی صلاح به درجه رفیع شهادت با جانبازی یا اسارت نائل آمده اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد.

تبصره- اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیرو‌‌های مسلح با همکاری وزارتخانه‌‌های امور خارجه، وزارت کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۲۱۰- همسران شهدا و همسران جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر شاغل در دستگاه‌‌های موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که دارای بیماری‌‌های خاص و صعب العلاج و شرایط از کار افتادگی کلی باشند به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بازنشستگی ذیربط‌ می‌توانند با حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی و یا دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند اجرای این حکم منوط به تأمین اعتبار و پرداخت کامل هزینه‌‌های مربوط به سنوات ارفاقی توسط دستگاه اجرایی محل خدمت‌ می‌باشد اعاده به خدمت مشمولین موضوع این ماده تحت هر عنوان ممنوع‌ می‌باشد با اجرای این، ماده ماده (۲۴) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ملغی الاثر‌ می‌شود.

ماده ۲۱۱- ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان زیر ۲۵ درصد والدین و همسر و فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران دارای بیماری خاص صعب العلاج و یا محدودیت جسمی و حرکتی باشند و براساس نوع و‌ میزان ضایعات ناشی از مجروحیت و‌ میزان ساعت کاری که از ایشان مراقبت‌ می‌شود، نسبت به پرداخت حق پرستاری با همیاری اقدام نماید.

تبصره- میزان مبلغ حق پرستاری یا همیاری با توجه به وضعیت جسمی و روانی مشمولین و‌ میزان نیاز به مراقبت مطابق ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور ستاد کل نیرو‌‌های مسلح و وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، پرداخت‌ می‌شود.

ماده ۲۱۲- دولت موظف است اعتبار لازم به منظور کمک معیشت گروه‌‌های عنوان شده ذیل را که فاقد شغل یا درآمد و جزء هفت دهک اول درآمدی مطابق (اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان) باشند تا زمانی که امکان اشتغال ایشان فراهم نشده باشد بر اساس سطح بندی و به شرح ذیل پیش بینی و از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط پرداخت نماید:

الف- جانبازان با هر‌ میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت معادل تا دو برابر حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ب- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه معادل تا دو برابر حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ج- افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری.

هـ- نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده اند، پس از فوت والدین معادل تا حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری.

و- برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی حرکتی، ذهنی، محجور، دارای بیماری‌‌های خاص و یا صعب العلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد معادل تا حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ز- همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده اند تا حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری.

تبصره ۱- تشخیص مشمولین این ماده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران‌ می‌باشد.

تبصره ۲- در صورت ایجاد فرصت اشتغال برای مشمولین این ماده و امتناع ایشان از فرصت یاد شده کمک‌‌های موضوع این ماده قطع‌ می‌شود.

ماده ۲۱۳- ماده (۳۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح‌ می‌گردد: «بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است بر اساس سطح بندی سرانه بیمه عمر و حوادث والدین و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث را در چارچوب بودجه سنواتی پرداخت نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده طی مدت سه ماه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.»

ماده ۲۱۴- ماده (۷) قانون اصلاح اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۳۸۷ اصلاح و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب هیات امناء بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه‌ می‌شود.

گفتنی است در احکام پیشنهادی در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، پیشنهاد اصلاح و اضافه شدن برخی مقررات ایثارگران مطرح شده هرچند که در مورد ترویچ و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت فقط به ساماندهی گلزار شهدا و موزه های دفاع مقدس اشاره شده است.

لازم است یادآوری شویم که متن منتشر شده پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه است که باید در جلسات هیات دولت تصویب و پس از آن به مجلس برای تصویب و تبدیل به قانون، ارسال شود.