دعای قرآن بر سر گرفتن منتظم شده
دعای قرآن بر سر گرفتن منتظم شده

دعای قرآن بر سر گرفتن منتظم شده در این نوشتار؛ دعای قرآن بر سر گرفتن با یک روش ابداعی جهت تدبر سهل تر در فهم مطالب روح بخش آن منتظم شده تدوین و ارایه شده است. دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در یک دوره یک ماهه خودسازی و پاکسازی درونی با روزه داری و احیا […]

دعای قرآن بر سر گرفتن منتظم شده

در این نوشتار؛ دعای قرآن بر سر گرفتن با یک روش ابداعی جهت تدبر سهل تر در فهم مطالب روح بخش آن منتظم شده تدوین و ارایه شده است.

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

در یک دوره یک ماهه خودسازی و پاکسازی درونی با روزه داری و احیا و…. ، در شب قدر قران بر سرگرفته میشود و دعای زیر خوانده میشود:

 • خدایا؛ از تو می‌خواهم           اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ
 • به حق کتاب نازل شده‌ات       بِكِتابِكَ الْمُنْزَلِ
 • و آنچه در آن است               وَمَا فِيهِ
 • و در آن است نام بزرگ‌ترت    وَفِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ
 • و نام‌های نیکوترت              وَأَسْماؤُكَ الْحُسْنى
 • و آنچه بیم‌انگیز است و امیدبخش،                وَمَا يُخافُ وَيُرْجى
 • اینکه مرا از آزادشدگان از آتش دوزخ قرار دهی. أَنْ تَجْعَلَنِى مِنْ عُتَقائِكَ مِنَ النّارِ.
 • سپس هر حاجت که دارد بخواهد.

قسمها :

 • خدایا؛                                                اللّهُمَّ
 • به حق این قرآن                                   بِحَقِّ هذَا الْقُرْآنِ
 • و به حق هر مؤمنی که او را در آن ستودی  وَبِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيهِ
 • و به حق خود بر آنان،                            وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ
 • پس احدی شناساتر از تو به حق تو نیست. فَلَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ.
 • سپس ده مرتبه ( به خود خدا و ۱۴ معصوم ) قسم داده میشود :
 • به ذاتت ای خدا؛       «بِکَ یَا اللّهُ»
 • به حق محمّد؛           «بِمُحَمَّدٍ»
 • به حق على؛              «بِعَلِیٍّ»
 • به حق فاطمه؛           «بِفَاطِمَةَ»
 • به حق حسن؛            «بِالْحَسَنِ»
 • به حق حسین؛          «بِالْحُسَیْنِ»
 • به حق على بن الحسین؛     «بِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ»
 • به حق محمّد بن على؛       «بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ»
 • به حق جعفر بن محمّد؛     «بِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ»
 • به حق موسى بن جعفر؛     «بِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ»
 • به حق على بن موسى؛      «بِعَلِیِّ بْنِ مُوسَى»
 • به حق محمد بن على؛       «بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ»
 • به حق على بن محمّد؛      «بِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ»
 • به حق حسن بن على؛      «بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ»
 • به حق حجّت.                «بِالْحُجَّةِ».
 • پس هر حاجتى که دارى از خدا بخواه.

*****پیوست *****

دعای قرآن بر سر گرفتن

( منبع متن : منقول از شیخ عباس قمی ، مفاتیح الجنان)

( منبع ترجمه: از حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان ؛ پایگاه اطلاع رسانی عرفان)

https://erfan.ir/m857

*************

اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِكِتابِكَ الْمُنْزَلِ وَمَا فِيهِ وَفِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَأَسْماؤُكَ الْحُسْنى وَمَا يُخافُ وَيُرْجى أَنْ تَجْعَلَنِى مِنْ عُتَقائِكَ مِنَ النّارِ.

خدایا؛ از تو می‌خواهم به حق کتاب نازل شده‌ات و آنچه در آن است و در آن است نام بزرگ‌ترت و نام‌های نیکوترت و آنچه بیم‌انگیز است و امیدبخش، اینکه مرا از آزادشدگان از آتش دوزخ قرار دهی.

سپس هر حاجت که دارد بخواهد.

اللّهُمَّ بِحَقِّ هذَا الْقُرْآنِ وَبِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ بِهِ وَبِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيهِ وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ فَلَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ.

خدایا؛ به حق این قرآن و به حق کسی که آن را بر او فرستادی و به حق هر مؤمنی که او را در آن ستودی و به حق خود بر آنان، پس احدی شناساتر از تو به حق تو نیست.

سپس ده مرتبه بگو «بِکَ یَا اللّهُ» و ده مرتبه «بِمُحَمَّدٍ» و ده مرتبه «بِعَلِیٍّ» و ده مرتبه «بِفَاطِمَةَ» و ده مرتبه «بِالْحَسَنِ» و ده مرتبه «بِالْحُسَیْنِ» و ده مرتبه «بِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ» و ده مرتبه «بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ» و ده مرتبه «بِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ» و ده مرتبه «بِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ» و ده مرتبه «بِعَلِیِّ بْنِ مُوسَى» و ده مرتبه «بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ» و ده مرتبه «بِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ» و ده مرتبه «بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ» و ده مرتبه «بِالْحُجَّةِ».

به ذاتت ای خدا؛ به حق محمّد؛ به حق على؛ به حق فاطمه؛ به حق حسن؛ به حق حسین؛ به حق على بن الحسین؛ به حق محمّد بن على؛ به حق جعفر بن محمّد؛ به حق موسى بن جعفر؛ به حق على بن موسى؛ به حق محمد بن على؛ به حق على بن محمّد؛ به حق حسن بن على؛ به حق حجّت.

*************