لزوم راه اندازی تعاونی های اقتصاد مقاومتی در استانهای مختلف کشور
لزوم راه اندازی تعاونی های اقتصاد مقاومتی در استانهای مختلف کشور

اتحادیه تعاونی‌های پیشگامان اقتصاد مقاومتی در تبریز، طی نشست روز سه شنبه ۲۵ / ۱۱ / ۱۴۰۱ در تالار اجتماعات باشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش استان آغاز بکار کرد . بعد از سخنرانی مدعوین ، از پیشکسوتان جبهه مردمی گام دوم انقلاب نیز تجلیل شد .

در این نشست ، دبیر کل کشوری جبهه مردمی گام دوم انقلاب گفت: باید هر چه سریعتر نسبت به اجرایی شدن پروژه‌های مختلف استانی و ملی از طریق این تعاونی‌ها اقدام کنیم .

عارف بهروز گفت:وعده‌ای که به مردم عزیز کشور دادیم و امیدی که در دلشان روشن کردیم با این کار وضعیت معیشت مردم بهبود بخشیده و کمک حال اقتصاد کشور باشیم.

اوافزود:این تعاونی‌ها در جهت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و عمل به منویات گهر بار مقام معظم رهبری و تاکیدایشان مبنی بر تحقق اقتصاد مردمی و با کمک و همت کارشناسان مختلف طی دو الی سه سال کار کارشناسی به ثمرنشسته است

او هدف اصلی این تعاونی را ایجاد اقتصاد مردمی دانست که اراده مردم و حضور و سرمایه مردم در این جهت سه عامل و عنصر اصلی است و گفت: ما در این مجموعه با کمک شما و مردم اتفاقات مهمی را رقم می‌زنیم.

او ادامه داد: سهامی که در این تعاونی‌ها عرضه خواهد شد برای عموم مردم است وکسی نسبت به دیگری برتری ندارد، این سهام بطور رایگان در اختیار مردم خواهد بود و تمام مردم سهامداران غیر عضو تعاونی محسوب می‌شوند.

*  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در آغاز ضمن تبریک اوج شکوه ملتی مقاوم در ۴۴ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی، خدا قوت محضریکایک فعالان این عرصه بیان داشت : بیانیه گام دوم فصل نوینی را برای اینده درخشان کشور در ایجاد تمدن نوین اسلامی ترسیم کرده و راهبردهای اساسی را بر جامعه سازی و  تمدن سازی ترسیم نموده ؛ که لازم است ، سر فصل برنامه های همه نهادها و جامعه باشد .

* عضو شورای راهبردی جبهه مردمی گام دوم انقلاب در خصوص اتحادیه پیشگامان اقتصادمقاومتی اظهار داشت : کاربسیارمهم و ارزشمند تشکیل تعاونی های اقتصادمقاومتی و اینک تشکیل اتحادیه انان گام عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی و عمل به راهبرد گام دوم انقلاب اسلامی درپیچ تاریخی و شکستن فشار دشمن و عبور از گلوگاه این میسر ، راه را میسر خواهد کرد .

* ایشان در خصوص تشکیل اتحادیه پیشگامان الگوی اقتصاد مردم پایه بیان داشت : تشکیل اتحادیه پیشگامان اقتصادمقاومتی استان اذربایجان شرقی یک اقدام بسیار بجا بوده و با تلاش مضاعف میتواند علاوه بر راهگشایی در اقتصاد مردم پایه الگویی برای سایر استانهای کشور باشد .

* وی در خصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی و فریب دولت حسن روحانی گفت : نه سال از ابلاغ سیاستهای اقتصادمقاومتی گذشته ولی دولت قبل ( حسن روحانی ) نه تنها عمل نکرد، بلکه برعکس عمل کرد و با تشکیل جلساتی سعی در فریب افکار عمومی داشت.

* ایشان در خصوص  الزامات تعاونی های اقتصاد مقاومتی  بیان داشت : با توجه به اینکه این تعاونی ها در زیر پرچم مقدس گام دوم انقلاب می باشد، لازمست این موارد را توجه داشته باشند: ضمن رعایت ضوابط ومقررات جاری، گرفتار فرایندهای لخت اداری جاری قرار نگرفتن ، مولد و موثر بودن در اقتصاد کشور، توجه و اولویت های کشور داشتن ، توجه به نیازهای اساسی مردم، تولید کالاهای در معرض تحریم،  تولیدات منجر به جایگزینی وارادت های ارزبر، توجه به خدمت به محرومین ، تلاش در جهت کاهش قیمت ، افزایش کیفیت مطلوب ، رویکرد جهادی داشتن ، روحیه بسیجی کار کردن , استفاده علمی و دانش بنیان بودنو….. ، اجتناب از روشهای ناسالم در شکل گیری و فعالیت تعاونی ها و کسب بازار ، اسوه بودن بنگاه اقتصادی در تراز گام دوم انقلاب بودن ، عامل کردن به جهادتبیین و همگامی با گام دوم انقلاب، نیت خالص داشتن در این امرمقدس، موفقیت و سربلندی در دوسرا را بهمراه خواهد داشت .

* وی در خصوص حمایت مدیران اظهار داشت : مدیران کل استان و مدیران شهری نیز براساس ضوابط جاری، شایسته است حمایت از تعاونی ها و موسسات گام دوم انقلاب را به جهت مولد و تامین نیازهای اساسی جامعه را براورده کردن، اولویت بخشی کرده وتسهیل گر باشند.

* دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در پایان گفت : اتحادیه تعاونی‌های پیشگامان اقتصاد مقاومتی فصل نوینی از اقدام عملی در اجرای گام دوم انقلاب بوده و میتواند منشا تحول در اقتصاد مردم پایه واقع شود و شایسته حمایتهای لازم می باشد !

اکبر رضایی مدیر کل صداوسیمای استان بازبیان اینکه جهاد اقتصادی از نیاز‌های مبرم جامعه است، گفت: اقتصادتمدن ساز است دلیل ان هم گره خوردن اقتصاد با نیاز آحادجامعه است، در تمدن لیبرال دموکراسی محوراقتصاد است، چون دنبال پاسخگویی به نیاز است و فکر نیاز‌های مادی است و بر اساس همین اقتصاد خود را شکلدادند.

او افزود: تفاوت ما و مکتب لیبرال دموکراسی اینکه کل نظامات اجتماعی آن‌ها حول محور اقتصاد می‌چرخد، درحالیکه در کشور ما فرهنگ این جایگاه را دارد و فرهنگ است که به اقتصاد جهت و هویت می‌دهد.

او با تاکید اینکه تمدن غرب بر اساس نیاز مادی و همچنین به مسائل دنیوی بشر جوابگو بوده و به نیاز‌های معنوی پاسخگو نیست، تصریح کرد: تعارضات بین فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگ در کشور مانوعا به گونه است که ساختار اقتصادی را از غرب گرفته ایم و در حالی که فرهنگ ما با این ساختار تعارض دارد، بسیاری از ناکارآمدی‌هایی که از ما در عرصه اقتصاد و حتی کشور داری داریم ریشه اش در تعارض با ساختار وفرهنگ است.

او تصریح کرد: اگر بتوانیم فرهنگ را با اقتصاد هم جهت کنیم در کشورما بسیار خوب جواب خواهد داد، ما در طراحی ساختار‌های کشور داری، از جمله اقتصاد ضعف داریم تمدن اسلامی که در گام دوم انقلاب بنا است که چشمانداز ما شکل دهد بدون هماهنگی اتفاق نخواهد افتاد.

مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر بر اساس این فرهنگ ساختار‌های اقتصادی را شکل دهیم ان موقع می‌توانیم بگوییم که قدم‌های اول برای تمدن سازی اسلامی برداشته ایم، در منطق ما تولید بمب اتم به هیچ وجه مجاز نیست، چون نافع نیست، علمی که برای بشریت نفع دارد اگر درساختار‌های ما تعریف بشود منفعت جامعه و اجتماع را بدنبال خواهد داشت.

در پایان نشست از پیشکسوتان جبهه مردمی گام دوم انقلاب تجلیل شد.