مهندسی نیز چون انقلاب اسلامی درپیچ تاریخی قرار دارد و نیاز به تغییر ریل مدیریتی به ریل اسلام ناب دارد !
مهندسی نیز چون انقلاب اسلامی درپیچ تاریخی قرار دارد و نیاز به تغییر ریل مدیریتی به ریل اسلام ناب دارد !

همایش سراسری مدیران استانی بسیج مهندسی و مدیران کانون های بسیج مهندسین عمران و معماری و مدیران بسیج وزارت راه و شهرسازی در هتل نخل مشهد مقدس در روزهای ۱۱ و  ۱۲ بهمن ۱۴٠۱ برگزار شد. و در موضوعات مختلف مهندسی ، مطالب ارایه و بحث و بررسی شد .

          *  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در آغاز ضمن تبریک دهه فجر انقلاب درخصوص اهمیت موضوع معماری اسلامی بیان داشت : شهر و معماری همانند موجود زنده و ساختمان فضای زیست انسان و ظرف زندگي ما بوده و آسایش و روان انسان بدان وابسته و متاثر می شود ، لذا هویت بخشی آن با مبانی اسلامی ضرورت دارد  .

          * ایشان در خصوص تعریف انواع معماری اسلامی اظهار داشت : برخی از روی عدم اطلاع و برخی با اغراضی بر نام آن شبهه می اندازند ، که کدام درست است ، که بسته به نوع نگاه به موضوع متفاوت می باشد .  از نظر فاعلی ، معماری مسلمانان، از نظر مقطع زمانی ، معماری دوران اسلامی ، از نظر جغرافیایی معماری جهان اسلام نامیده میشود ، که همه اینها مصادیق هستند ودارای کیفیت خوب تا بد را داشته و دارند . اما از نظر هویت ، معماری اسلامی یعنی معماری ای که براساس مبنانی دین اسلام طراحی و ساخته شود .

* وی در خصوص مسایل معماری کشور بیان داشت : معماری کشور طی یکصد ساله در اماج حمله دشمنان ، منحرفان ، کج اندیشان و کاهلان بوده ، بعد از انقلاب نیز دولتها کم توجهی کرده اند ، ضرورت دارد در دولت فعلی اصلاح ریل بصورت هویت بخشی دنبال شود . کارگروههای استانی در ( تلاش / همفکری / هم افزایی ) می توانند نقش بسزایی داشته باشند .

* دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در پایان گفت : انقلاب اسلامی درپیچ تاریخی بوده و مسایل و مشکلات خاص خود را دارد و ضرورت درک شرایط و ایفای رسالت وجود دارد . مهندسی نیز چون انقلاب درپیچ تاریخی قرار دارد و نیاز به تغییر ریل مدیریتی از افکار لیبرالی به ریل اسلام ناب دارد . از انجاکه معماری و شهرها زیرساخت تمدن بوده ، و در گام دوم انقلاب اسلامی ، بستر ساز تمدن نوین اسلامی بایستی واقع شود.