بررسی ملاحظات پدافند غیرعامل در ساخت مراکز درمانی پرجمعیت و ارایه راهکار
بررسی ملاحظات پدافند غیرعامل در ساخت مراکز درمانی پرجمعیت و ارایه راهکار

دفاعیه پایان نامه کار شناسی ارشد مدیریت ساخت دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام مربوط به دانشجو مهندس سید امیر هاشمی فشارکی و زیر نظر استاد راهنما اقای دکتر علی اکبری و با حضور اعضای هیات داوران در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۱ در تالار دفاعیات این دانشکده تشکیل گردید . دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در این خصوص مطالبی را بیان داشتند .

پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما : دکتر علی اکبری

دانشجو : مهندس سید امیر هاشمی فشارکی

 * دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی در آغاز نسبت انواع مراکز درمانی گفت : مراکز درمانی  نسبت به شرایط بحران های ناشی از تهدیدات دشمن در پنج حوزه شامل بهینه شدن مراکز درمانی موجود ، رعایت مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در طراحی مراکز جدید درمانی ، ساخت بیمارستان امن زیر زمینی ، طراحی بیمارستان های صحرایی و همچنین سنگر بهداری در خطوط نبرد ، که کارهای امداد اولیه مجروحین را انجام میدهند ، موضوعیت دارند .

 *  ایشان درخصوص مراکز درمانی موجود چنین بیان داشت :  مراکز درمانی موجود که در سالهای قبل احداث شده اند ، دارای ضعفها و اسیب پذیریهایی می باشند که بایستی برای کاهش آسیب پذیری های فعلی و برای ارتقای تداوم خدمات درمانی در شرایط بحران ، طراحی بهینه صورت گرفته ؛ و مرمت شوند .

 * وی درخصوص مراکز درمانی جدید الاحداث  اظهار داشت :  ساختمانهای مراکزدرمانی جدیدی که در نقاط مختلف کشور توسط دولت و یا بخش خصوصی ساخته خواهند شد ، طراحی آنها می بایستی براساس مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان برای طراحی مراکز جدید الاحداث رعایت شود . و میتواند بصورت مستقل موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد باشد .

  *  ایشان درخصوص مراکز درمانی امن بیان داشت :  یکی از نیازهای کشور در حوزه درمانی ، ایجاد مراکز درمانی امن می باشد ، که تحت شرایط تهدیدات دشمن هیچ اسیبی نبیند و بتواند خدمات درمانی بی وقفه ای را ارایه دهد . ساخت بیمارستان امن زیر زمینی با استحکام بالا و کاملا مقاوم  برای ارایه خدمات درمانی ویژه ، یک اقدام بسیار مهمی است که بایستی مهندسان معمار طراحی نمایند .

 *  وی درخصوص بیمارستان های صحرایی گفت:  یکی دیگر از نیازهای ضروری کشور، برخورداری ازبیمارستان های صحرایی است . بیمارستان صحرایی فاصله مراجعه مصدومین به محل درمان را کاهش میدهد و بخصوص در شرایط بحران کوتاه شدن زمان درکاهش تلفات انسانی موثر می باشد . که لازم است مهندسان معمار، طراحی بیمارستان های صحرایی در شرایط بحران بصورت های استقراری و یا سیار را بتوانند انجام دهند .

 *  ایشان درخصوص سنگر بهداری  اظهار داشت :   برای رزمندگانی که در خطوط نبرد مجروح میشوند  نیاز به سنگر بهداری می باشد ، که کارهای امداد و نجات اولیه مجروحین را انجام داده و خود مکان نیز از امنیت نسبی برخودار میباشد .

* دکتر هاشمی فشارکی درخصوص پایان نامه موجود بیان داشت :  پایان نامه موجود منهای ضعفهای طراحی اجزای آن ، بعبارتی میتوان گفت نوع اوری با تلفیقی از ارایه راهکارهای مختلف برای موارد مذکور تلقی میشود ، دوم اینکه افزایش ظرفیت چند برابر خدمات درمانی را در یک مرکز درمانی برای شرایط بحران فراهم کرده است . و همچنین راهکارهایی برای دو منظورگی بیمارستان صحرایی در سطح زمین و نیز در فضای امن زیر زمینی برای قابلیت درمان و پناهگاه امن بصورت توامان فراهم نموده که رویکرد ارزشمندی است .

 * ایشان در توصیه به سایر دانشجویان این رشته  چنین بیان داشت :  ضمن تشکر از زحماتی که دانشجوی گرامی زیر نظر استاد محترم راهنما صورت گرفته ، در ملاحظات اعمال ملاحظات پدافند غیر عامل البته اشکالاتی وجود دارد که بایستی زیر نظر استاد محترم راهنما رفع و ارتقا یابد . و ضمن تشکر از استاد محترم و دانشجوی گرامی در اهتمام به این مهم ، که لازم است مورد توجه دانشجویان عزیز معماری و مدیریت ساخت جهت تامین نیازهای اینده کشور قرارگیرد .

      *  وی در خصوص حوادث اخیر گفت : فضای مدرسه ودانشگاه محل اندیشه و تدبر بوده و بایستی از الودگی های سیاسی و امنیتی بدور باشد و اکثریت محصلان و دانش جویان کشور دل در گرو وطن و انقلاب دارند و این حرکتهای محدود مانند کفی است که بسرعت فرو خواهد نشست و هیچ ثمری بجز خسارت برای کشور ندارد.

* ایشان خطاب به دانشجویان بیان داشت : دشمنان خارجی و عوامل دلداده داخلی خیرخواه این ملت نیستند و محصلین و دانشجویان عزیز به خصوص جدید الورودها ، بایستی هوشیار بوده و به شبکه ها و کانالهای فضای مجازی توجه نکنند و رفتاری متناسب با جایگاه علم آموزی و شان آموزش و طلب و جستجوی علم و دستیابی بدان داشته باشند ، ساحت علم مقدس بوده و بایستی از الودگی ها پاک بوده و پاکیها را دنبال کرده و ساختن اینده پاک باشد .

* دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی درخصوص شان دانشگاه و دانشجو  اظهار داشت : دانشگاه محل آموختن علم و دانش و فنون است ، و شأن دانشجویی فرا گیری و اندوختن برای ساختن اینده جامعه خویش می باشد . وجهاد علمی در گام دوم انقلاب بایستی مبنای برنامه همه دانشکده ها رشد شتابان تامین نیازهای اساسی کشور و صدور خدمات علمی باشد .