آقای تیرانداز ، خبرگزاری فارس به کجا می رود؟
آقای تیرانداز ، خبرگزاری فارس به کجا می رود؟

متاسفانه در خبرگزاری فارس اشتباهات بدی رخ می دهد که در شان این خبرگزاری وزین نیست و جایگاه آن را به مخاطره می اندازد. آنچه که ملاحظه می شود متاسفانه رفتار مخلوط به غرور و بی توجهی به کاربران در آن مشاهده می شود و از طرفی اشتباهات تاثیرگذار تایپی آن نیز زیاد شده است. […]

متاسفانه در خبرگزاری فارس اشتباهات بدی رخ می دهد که در شان این خبرگزاری وزین نیست و جایگاه آن را به مخاطره می اندازد. آنچه که ملاحظه می شود متاسفانه رفتار مخلوط به غرور و بی توجهی به کاربران در آن مشاهده می شود و از طرفی اشتباهات تاثیرگذار تایپی آن نیز زیاد شده است.

یکی دیگر از مشکلاتی وجود دارد بحث منتشر نکردن نظرات کاربران و گزینشی رفتار کردن می باشد که در یک مورد وقتی از طرف کاربر اصرار می شود، نظر را ویرایش کرده و اصل مفهوم آن را از بین می برند و ناقص منتشر می کنند که بسیار عمل زشتی است که از فارس بعید است. البته فارس هم از این قائده مستثنی نیست که به یقین، همه کارکنان آن انقلابی نیستند و حتما از قشر اداری هم در آنجا وجود دارد.

موضوع مربوط به ذکر یکی از وقایع دفاع مقدس می باشد که متاسفانه خبرگزاری فارس به صورت ناقص و خلاف واقع نشر داده است و زمانی که نظر گذاشته شد تا اشتباه خود را رفع نماید، هیچگونه توجهی به آن نکرد و بعد از چند بار اصرار، مبادرت به سانسور نظر نموده و در یک اقدام بسیار زشت به صورت گزینشی منتشر کرد و….

سلام. روح شهید دریاقلی سورانی و همه شهدا شاد باشد. اینگونه که نوشته اید نیست. چرا مطالب را از زبان خودتان می نویسید؟

مقاومت فارس در برابر ناقص ماندن مطلب و برداشت گزینشی و اهانت آمیز خبرگزاری فارس از نظر کاربر

 

آدرس مطلب مورد نظر:

http://fna.ir/1rpt7q

  • نویسنده : شفیق فکه، شبکه ایثار
  • منبع خبر : ایثارپرس