زهر مهلک امریکا با کودتای ننگین ۲۸ مرداد ، ۲۵ سال کشور را به هلاکت و ضلالت برد و عبرتها و آموزه های بسیاری دارد !
زهر مهلک امریکا با کودتای ننگین ۲۸ مرداد ، ۲۵ سال کشور را به هلاکت و ضلالت برد و عبرتها و آموزه های بسیاری دارد !

سخنران مراسم مجتمع کوثر بابلسر در شامگاه روز ۲۸ مرداد ۱۴٠۱ در نمازخانه عروجیان ، دکتر سید جواد هاشمی فشارکی بود.

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی ضمن عرض تسلیت ایام عزای حسینی در بخش اول صحبت خود از اهمیت کودتای ۲۸ مرداد گفت : این کودتا یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌ساز‌ترین حوادث تاریخ قرن اخیر ایران و سرمنشاء بسياری از حوادث تلخ تاريخی ایران زمين به شمار می‌آید. انتقال قدرت صورت گرفته از حکومت مردمی به حکومت دست نشانده ، نمونه‌ای بارز دخالت امریکا به کمک استبداد داخلی جهت محروم ساختن ايران و ایرانیان از سه مولفه استقلال، آزادی و کرامت انسانی بهمراه داشته و فراتر از آن سبب مصیبتهای گسترده ۲۵ ساله برای ملت ایران گشت . کودتای ۲۸ مرداد از نظر اهمیت هم سنگ وقوع انقلاب اسلامی ۵۷ بوده ؛ منتها در دو جهت متفاوت ظلمانی و نورانی بوده اند . کودتای ننگین ۲۸ مرداد عملیات آژاکس آمریکایی ها بود که در سال ۱۳۳۲ش علیه دولت ملی گرای مصدق اجرا شد

ایشان در خصوص عامل موفقیت و شکست نهضت ملی چنین گفت: نهضت ملی ایران به رهبری آیت الله سید حسن مدرس و دکتر مصدق و همراهی ملت به ملی کردن صنعت نفت منتهی شد ؛ لکن انشقاق بین رهبران نهضت سبب ؛ ضعف در رهبری نهضت شده و فتنه امریکایی را میسر ساخت . مغرور شدن مصدق کنار گذاشتن آیت‌الله کاشانی وبی اعتنایی مصدق به هشدار کاشانی مبنی وقوع حتمی یک کودتا به وسیله سپهبد زاهدی ؛ کودتا زمینه بروز و موفقیت شد

دکتر هاشمی فشارکی در خصوص پیامدهای کودتا گفت: با سقوط دولت مردمی ، حکومت ایران به سلطنت تحمیلی ۲۵ ساله پهلوی دوم منجر گردید، و تلخ ترین پیامدهای مادی و معنوی قرن را برای ملت بهمراه داشت خسارات ۲۵ ساله در تاراج منابع ملی و تخریب بنیانهای اقتصادی و اجتماعی ملت ؛ اسلام زدایی و فقر و فحشا ،ترویج روز افزون فساد وبزهکاری در میان مردم بویژه جوانان ، ابتذال و از بین بردن کرامت اخلاقی و اجتماعی زنان و تخریب کانون خانواده ؛ و …. که اثار تاکنون ادامه دارد بر ملت ایران تحمیل شد .

ایشان از عبرتهای کودتای ۲۸ مرداد گفت: زهر مهلک امریکا با کودتای ننگین ۲۸ مرداد ، ۲۵ سال کشور را به هلاکت و ضلالت برد و عبرتها و آموزه های بسیاری دارد ! دشمنان همچنان در حال برنامه ریزی علیه ملت هستند و از همه حربه ها تمایل دارند ، استفاده نمایند ؛ شناخت تهدیدات گذشته و حال می تواند چراغ راه کشور در برابر فتنه های اینده باشد . وهمانطور که قران کریم قصص امم گذشته را برای عبرت اموزی بیان کرده ؛ ما نیز سرگذشت حوادث گذشته ایران و جهان را پندگیریم تا دچار آن نشویم .

وی درخصوص غیرقابل تطهیر بودن پهلوی بیان داشت: خیانات و جنایات پهلوی آنقدر گسترده و تلخ می باشد ، که علیرغم تلاش غرب و شبکه های معاند درتطهیر تاریخ «پهلوی» ، این نجاست قابل پاک شدن نمی باشد و بنظر نمی رسد که کسی حب وطن داشته باشد در برابر این همه خیانت از پهلوی کوچکترین دفاعی نماید .

ایشان درخصوص رسالت مردم در شرایط حساس فعلی اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقلاب ، یک بیانیه جامع در ترسیم وضعیت پیش از انقلاب و همچنین دستاوردهای چهل ساله بعد از انقلاب بوده و برای گام دوم انقلاب نیز هفت راهبرد اساسی تعیین شده ؛ که  بایستی مبنای برنامه ریزی همه نهادها قرار گیرد . همچنین رهبر انقلاب اسلامی برای تحقق اهداف انقلاب درگام دوم انقلاب در برابر تهدیدات دشمن ؛ اعلام جهاد تبیین نمودند . ودر این کارزار جهادگر تبیین بودن ، عینی،  فوری و فریضه همگانی است ، که بایستی همه در این میدان تلاش کنند تا گفتمان انقلاب اسلامی فرگیر شده  و زمینه سازی ظهورمهدوی (عج) فراهم گردد  .

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در پایان گفت : اگرچه کودتای ننگین ۲۸ مرداد علاوه بر موجب عقب افتادگی های علمی و سیاسی و نظامی شد ؛ که تلخ ترین و سخت ترین پیامدهای قرن را برای ملت بهمراه داشت و انقلاب اسلامی نه تنها کشور را ازچاه ظلمانی نجات داد، بلکه به اوج سعادت و نور رسانده و جهانی شدن را در گام دوم انقلاب رقم خواهد زد  !