تالیف کتاب مستند مخابرات لشکر ۲۷ محمد رسول الله در دوران دفاع مقدس کلید خورد !
تالیف کتاب مستند مخابرات لشکر ۲۷ محمد رسول الله در دوران دفاع مقدس کلید خورد !

پیرو مصاحبه های صورت گرفته طی یک سال گذشته از رزمندگان مخابرات لشکر ۲۷ حضرت رسول (ص) و پیاده سازی آن ؛ جلسه هماهنگی تالیف کتاب مستند مخابرات ۲۷در دفاع مقدس با حضورسردار حسین بهشتی ، مسول گردان مخابرات لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) ( بعنوان ناظر محتوای امور مخابرات دفاع مقدس) ، دکترسید […]

پیرو مصاحبه های صورت گرفته طی یک سال گذشته از رزمندگان مخابرات لشکر ۲۷ حضرت رسول (ص) و پیاده سازی آن ؛

جلسه هماهنگی تالیف کتاب مستند مخابرات ۲۷در دفاع مقدس با حضورسردار حسین بهشتی ، مسول گردان مخابرات لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) ( بعنوان ناظر محتوای امور مخابرات دفاع مقدس) ، دکترسید جواد هاشمی فشارکی مسول گروهان ارتباطات مخابرات لشکر ۲۷ محمد رسوالله (ص) ( بعنوان ناظر علمی ) ، برادرجواد کلاته‌عربی ؛ مدیر نشر بیست و هفت بعثت ،سردار گلعلی بابایی ؛ پژوهشگر و مستندنگار دفاع مقدّس ( بعنوان ناظر کلان دفاع مقدس ) ، برادر یحیی نیازی ، نویسنده کتاب مستند مخابرات ۲۷در دفاع مقدس وخانم زهراکار، مدیر پژوهش نشر بیست و هفت بعثت در روز یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ در نشر بیست و هفت بعثت وابسته به مرکز مطالعات پژوهشی ۲۷ بعثت سپاه محمد رسول اله(ص) برگزار گردید .

وپس ارایه گزارش از فعالیتهای صورت گرفته و نیزچهارچوب فصول کتاب مستند مخابرات ؛ مقرر شد ظرف دو هفته ؛ اصلاحات ساختار و تبادل اطلاعات صورت گرفته و اقای نیازی تالیف را آغاز نموده و جلد اول را ظرف یکسال اماده نموده و جلد اول کتاب در هفته دفاع مقدس ۱۴۰۲ و جلد دوم آن در هفته دفاع مقدس ۱۴۰۳ رونمایی و منتشر شود .