زیارت امام هشتم اکسیر روح های آفت زده زندگی امروزی بوده و زایر رضوی ، بار رسالت نیز برعهده دارد !
زیارت امام هشتم اکسیر روح های آفت زده زندگی امروزی بوده و زایر رضوی ، بار رسالت نیز برعهده دارد !

مشهد مقدس ؛ دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در گفتگو با خبرنگار ایثار پرس در خصوص زیارت رضوی و شش رسالت زایر امام رضا (ع) را تبیین کرد .

 دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در آغاز گفت: نخستین موضوع زیارت همه ایمه اطهار (ع) ؛ رعایت اداب زیارت می باشد که شامل مقدمات قبل از رفتن ؛ آداب ظاهری و آداب باطنی زیارت و نیز قرایت زیارت نامه ؛ دعا و قران و نماز و احساس درمحضر بودن  و ارتباط قلبی و کلامی با امام می باشد . عمل کردن به ادابی که در مفاتیح  الجنان جزییات آن ذکر شده است ؛ شرایط زیارت مقبول را میسر می سازد .

وی در ادامه بیان داشت : برای زایر امام رضا (ع) دومین موضوع ارتقای شناخت نسبت شخصیت وجودی امام هشتم (ع) و ارتقای معرفت به مقام امامت وی و ادراک تداوم داشتن این امامت تا عصر حاضر می باشد .

ایشان در ادامه گفت: سومین موضوع ؛ عمل به احادیث نقل شده از امام رضا (ع) می باشد ؛ بعبارتی عامل بودن به بیانات گهربار ایشان در حد مقدورات می باشد .

دکتر هاشمی فشارکی همچنین گفت: چهارمین موضوع اهتمام داشتن به نشرمعارف رضوی می باشد ؛ بنحوی که هرشیعه یک مبلغ در محیط کار و محیط زندگی خویش باشد .

وی در ادامه اظهار داشت: پنجمین موضوع ؛ بصیرت داشتن و تطبیق احادیث با شرایط جامعه خویش و اگاه به زمان و ادای تکلیف صحیح و به موقع داشتن شیعه در اتفاقات اجتماعی و سیاسی می باشد .

ایشان در خصوص ششمین رسالت زایر رضوی گفت: ششمین موضوع ؛ امتداد امامت امام هشتم ؛ به حضرت مهدی ؛ امام دوازدهم منتهی شده است و براساس شرایط جامعه و حکمت الهی امام زمان درپرده غیبت بوده و برای ظهور وی بایستی ضمن دعا بدرگاه الهی ؛ زمینه سازی ظهور مهدوی صورت دهیم . تا شرایط فراهم گردیده و ان شاالله گام دوم انقلاب اسلامی متصل به ظهور حضرت حجت (عج) گردد .

دکتر هاشمی فشارکی در  انتها بیان داشت : زیارت امام هشتم اکسیر روح های آفت زده در زندگی پرمشغله و نیروی تقویتی و مقوم در برابر آسیب های اجتماعی و فرهنگی امروزی بوده و زایر رضوی ، بار رسالت موارد فوق را نیز برعهده دارد !