در انتظار داعش وطنی
در انتظار داعش وطنی

در امتداد تاثیر عملیات روانی دشمنان بیرونی در شرایط حساس مشکلات دوران گذار از پیچ تاریخی بر برخی از هموطنان خوش باور، متوهمانه متصور شده اند کار جمهوری مظلوم اسلامی تمام است ؛ لذا پیامهایی مبنی بر اماده فاتحه خوانی ام را دریافت کردم. که گرچه جای تعجب نسبت به باور و کم اندیشی آنان […]

در امتداد تاثیر عملیات روانی دشمنان بیرونی در شرایط حساس مشکلات دوران گذار از پیچ تاریخی بر برخی از هموطنان خوش باور، متوهمانه متصور شده اند کار جمهوری مظلوم اسلامی تمام است ؛ لذا پیامهایی مبنی بر اماده فاتحه خوانی ام را دریافت کردم. که گرچه جای تعجب نسبت به باور و کم اندیشی آنان داشت ولی باعث اشتیاق اغوش کشیدن و رفع دلتنگی است :

«مرگ اگر مرد است گو نزد من آی     تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

من از او عمری ستانم جاودان             او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ» (مولوی)

داعش مشهور ؛ گروهی که بنام مجاهد مسلمان با حمایت غربیها متولد شد و با وحشی گری ها و جنایتها ،بخشی از کشورهای مسلمان مظلوم عراق و سوریه را اشغال کرد . ولی بحمدالله محور مقاومت با رشادت و تقدیم شهدای مدافع حرم انان را حذف کرد و مردم مظلوم را نجات دادند .

اینک نیز که برخی از گروهک های سیاسی وطنی ؛ با خیال واهی حمایت غربیها ؛ متوهمانه انتظار می کشند . باز آزموده را بیازمایندند . ولی توصیه میشود ؛ تابوتهای جنهم خویش را نیز احتیاطا آماده کنند .

سید جواد هاشمی فشارکی