مجموعه بیست و هفت در ۲۷
مجموعه بیست و هفت در ۲۷

جلد نهم: هفتمین فرمانده (سرگذشت نامه دانشجوی شهید؛ عمران پستی هشتجین؛ فرمانده گردان حبیب بن مظاهر تیپ ۲۷ محمد رسول الله)

معرفی کتاب

مجموعه کتاب های «بیست و هفت در ۲۷» دربردارنده سرگذشت نامه ۲۷ تن از فرماندهان شهید لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص)، طی هشت سال دفاع مقدس ملت ایران است.
کتاب حاضر که جلد نهم از این مجموعه می باشد، حاوی داستان پرماجرای حیات دنیوی دانشجوی شهید عمران پستی هشتجین، فرمانده گردان حبیب بن مظاهر از لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) می باشد.
در انتهای کتاب نیز تصاویری رنگی از آن شهید موجود می باشد.