شکل گیری نظم نوین وضرورت طراحی سازوکارهای مورد نیاز
شکل گیری نظم نوین وضرورت طراحی سازوکارهای مورد نیاز

جنگ اوکراین ثابت نمود دست ابر قدرت غرب از هرگونه تمهید و برگ برنده ای خالیست تلاش آمریکا درجهت ایجاد وحدت رویه با اروپا و تعدادی از مرتجعین منطقه به منظور اتخاذ تصمیم واحد در مقابل روسیه ، با شکست مواجه شده است برخی ، هنوز در گذشته ها و قالبهای پیشین ذهنی باقی مانده […]

جنگ اوکراین ثابت نمود دست ابر قدرت غرب از هرگونه تمهید و برگ برنده ای خالیست

تلاش آمریکا درجهت ایجاد وحدت رویه با اروپا و تعدادی از مرتجعین منطقه به منظور اتخاذ تصمیم واحد در مقابل روسیه ، با شکست مواجه شده است

برخی ، هنوز در گذشته ها و قالبهای پیشین ذهنی باقی مانده و بر این باورند که دنیا برسرانگشتان غرب ، همچنان در چرخش و نوسان وتغییر و جابجایی میباشد
غافل از اینکه نظم نوینی در جهان در حال شکل گیریست که دنیای غرب را از کانون توجه و اثر گذاری بر مناسبات جهانی ، به حاشیه رانده است

تاریخ مصرف راهبردها وتدابیر استراتژیستهای غربی، به پایان رسیده ودوره شعبده بازی ، تردستی و حاکمیت دلقک ها سپری شده است

استرا تژیست های غربی در تقابل با نگاه ابر استراتژیک انقلاب اسلامی در حال غرق شدن در گرداب خود محوری و غوغاسالاری و سقوط به ورطه نابودی و اضمحلال قرار گرفته اند

در این دوران، راهبردهای مورد نیاز در پیشبرد منا سبات جهانی، با نگاه ابر استراتژیک انقلاب اسلامی ،فارغ از امواج هیجانی و نفسانی ، در قالب تحلیل های دقیق و قابل فهم و تدابیر و برنامه های ضروری ، گام به گام تبیین و تشریح میگردد

شکل گیری نظم نوین مستلزم طراحی سازو کارهای مورد نیاز در ابعاد و زمینه های مختلف میباشد

طراحی سازو کارها ی مختلف ، در ایجاد ارتباط مابین کشورها به منظور پیشبرد اهداف خرد و کلان بسیار ضروری و با اهمیت به نظر میرسد

از مهمترین ساز و کارها ، سازو کار مالی ، پولی ، و اقتصادی میباشد

در اولویت برنامه های مورد نیاز در شکل گیری نظم نوین ، برنامه ریزی به منظور حذف دلار از چرخه اقتصادی میباشد
در این راستا لازم است ارزهای دیگری در چرخه تبادل کالا وخدمات جایگزین دلار شوند تا نقش دلار در عرصه اقتصاد جهانی ،کاهش یافته و کم رنگ و بی اعتبار گردد

برای عملیاتی شدن این امر مهم ، ضروریست ، برنامه های منسجم و هماهنگی توسط کشورهای مختلف جهان با حضور و مشارکت اتاقهای فکر و هیئت های اندیشه ورز و جوانان انقلابی، تهیه گردد تا با ایجاد انسجام و یکپارچگی در مراودات اقتصادی ، بدون استفاده از دلار آمریکا ، چرخ اقتصاد کشور ها درمسیر پیشرفت و توسعه ، به حرکت خود ادامه دهد

با حذف دلار آخرین میخ بر تابوت آمریکا کوبیده خواهد شد زیرا در آمریکا این حجم از کالا وخدمات و ظرفیت اقتصادی برای باز گشت و هجوم‌ میلیاردها دلار پول بدون پشتوانه که توسط حکام آمریکا به چاپ رسیده وبه دنیا سرازیر شده است وجود ندارد .

سید حسین آستانه