اگر به رئیس جمهور با مرکب سیاه خودکار رأی داده ایم ، به ولی فقیه زمان با جوهر سرخ خون رأی دادیم »…
اگر به رئیس جمهور با مرکب سیاه خودکار رأی داده ایم ، به ولی فقیه زمان با جوهر سرخ خون رأی دادیم »…

#خاطرات_شهید ●ساعت ۲ نصف شب بود . پادگان دوکوهه خیر سرم داشتم میرفتم نماز شب بخونم رفتم سمت دست شویی برای تجدید وضودیدم صدای خس خس میاد ، ۴ تا توالت از حدود ۲۵ تا رو شسته بود رفته بود سراغ پنجمی …کنجکاو شدم که این آدم مخلص کیه ؟ ●پشت دیواری قایم شدم… اومد […]

#خاطرات_شهید

●ساعت ۲ نصف شب بود . پادگان دوکوهه خیر سرم داشتم میرفتم نماز شب بخونم رفتم سمت دست شویی برای تجدید وضودیدم صدای خس خس میاد ، ۴ تا توالت از حدود ۲۵ تا رو شسته بود رفته بود سراغ پنجمی …کنجکاو شدم که این آدم مخلص کیه ؟

●پشت دیواری قایم شدم… اومد بیرون رو چند لحظه ای سرش روگرفت رو به آسمان نور ماه افتاد رو صورتش … تعجب کردم . باورم نمیشد ، اسدالله بود ؛فرمانده گردان …

●با یه دست داشت دست شویی هارو می شست…تا سحردرگیر بودم با خودم فرمانده ۲ تا گردان با یه دست داشت دست شویی های پادگان دوکوهه رو تمیز میکرد …

📎فرماندهٔ گردان حمزه ، مسئول‌آموزش و فرمانده محورلشگر ۲۷محمدرسول‌الله

#سردارشهیداسداللهپازوکی🌷
#سالروز_شهادت